بانک معلوماتی معادن و پترولیم

  ضمایم  
-

تصدی‌های عامه وزارت معادن و پترولیم، ایجاد کننده کار و آورنده عواید ملی

دانلود فایل
-

تصدی تولید سمنت جبل السراج

دانلود فایل
- تصدی ذغال سنگ شمال دانلود فایل
-  ظواهر معدنی ولایت هرات دانلود فایل
- منایع معدنی ولایت ارزگان دانلود فایل
- منایع معدنی ولایت هلمند دانلود فایل
- منایع معدنی ولایت فاریاب دانلود فایل
- منابع معدنی ولایت نورستان دانلود فایل
- مس عینک لوگر دانلود فایل
- معلومات در مورد پروژه مس شیدا- هرات دانلود فایل
- ظواهر معدنی ولایت لغمان دانلود فایل
- ظواهر معدنی ولایت بغلان دانلود فایل
- ظواهر معدنی ولایت سمنگان دانلود فایل
- ظواهر معدنی ولایت بدخشان دانلود فایل
- ظواهر معدنی ولایت دایکندی دانلود فایل
- ظواهر معدنی ولایت تخار دانلود فایل
- ذخایر و منابع منرالی مس در افغانستان دانلود فایل
- در مورد معادن زغال‌سنگ افغانستان بیشتر بدانید دانلود فایل
- ظواهر معدنی میدان وردک دانلود فایل
- ظواهر معدنی جوزجان دانلود فایل
- ظواهر معدنی بادغیس دانلود فایل
- ظواهر معدنی پروان دانلود فایل
- ظواهر معدنی بلخ دانلود فایل
- ظواهر معدنی ولایت کاپیسا دانلود فایل
- ظواهر معدنی ولایت پکتیا دانلود فایل