بانک معلوماتی معادن و پترولیم

 

  معلومات معادن افغانستان
- آهن
- سرب و جست
- نفت و گاز
- طلا
- ذغال سنگ
- تالک
- مرمر
- آنتیمونی (سنگ سرمه)

---

  ظواهر معدنی ولایات  
1

 ظواهر معدنی ولایت کابل

 
2

ظواهر معدنی ولایت هرات

 
3 ظواهر معدنی ولایت ارزگان  
4 ظواهر معدنی ولایت هلمند  
5 ظواهر معدنی ولایت فاریاب   
6 ظواهر معـدنی ولایت لغمان   
7 ظواهر معـدنی ولایت بغلان   
8 ظواهر معـدنی ولایت سمنگان  
9 ظواهر معـدنی ولایت بدخشان   
10 ظواهر معـدنی ولایت دایکندی   
11 ظواهر معـدنی ولایت تخار   
12 ظواهر معـدنی ولایت میدان وردک   
13 ظواهر معـدنی ولایت جوزجان  
14 ظواهر معـدنی ولایت بادغیس  
15 ظواهر معـدنی ولایت پروان   
16 ظواهر معـدنی ولایت بلخ   
17 ظواهر معـدنی ولایت کاپیسا  
18 ظواهر معـدنی ولایت پکتیا  
19 ظواهر معـدنی ولایت کندز  
20 ظواهر معـدنی ولایت ننگرهار  
21 ظواهر معـدنی ولایت پنجشیر  
22 ظواهر معـدنی ولایت بامیان  
23 ظواهر معـدنی ولایت زابل  
24 ظواهر معدنی ولایت پکتیکا  
25 ظواهر معدنی ولایت کندهار  
26 ظواهر معدنی ولایت فراه  
27 ظواهر معدنی ولایت غور  
28 ظواهر معدنی ولایت سرپل  
29 ظواهر معدنی ولایت نورستان  
30 ظواهر معدنی ولایت خوست  
31 ظواهر معدنی ولایت نیمروز  
32 ظواهر معدنی ولایت کنر  
33 ظواهر معدنی ولایت لوگر  
34 ظواهر معدنی ولایت غزنی  
-  معلومات اجمالی در مورد آهن افغانستان   
-  منابع زغال سنگ افغانستان