بانک معلوماتی معادن و پترولیم

  ضمایم  
-

در مورد فعالیت‌های وزارت معادن و پترولیم بیشتر بدانیم

دانلود فایل
-

تصدی‌های عامه وزارت معادن و پترولیم، ایجاد کننده کار و آورنده عواید ملی

دانلود فایل
-

استفاده غیرقانونی معادن، مطابق کود جزای افغانستان جرم پنداشته می‌شود

دانلود فایل
-

تصدی تولید سمنت جبل السراج

دانلود فایل
- تصدی ذغال سنگ شمال دانلود فایل
-

منابع معدنی ولایت پنجشیر

دانلود فایل
-

منابع معدنی ولایت کابل

دانلود فایل
-

منابع معدنی ولایت بغلان

دانلود فایل
- منابع معدنی ولایت بامیان دانلود فایل
- منایع معدنی ولایت هرات دانلود فایل
-  ظواهر معدنی ولایت هرات دانلود فایل
- منایع معدنی ولایت تخار دانلود فایل
- منایع معدنی ولایت ارزگان دانلود فایل
- منایع معدنی ولایت هلمند دانلود فایل
- منایع معدنی ولایت فاریاب دانلود فایل
- منابع معدنی ولایت نورستان دانلود فایل
- مس عینک لوگر دانلود فایل
- معلومات در مورد پروژه مس شیدا- هرات دانلود فایل