اعلامیه های مطبوعاتی

press

اطلاعیه داوطلبی معادن مقیاس کوچک

26 سرطان 1398

وزارت معادن و پترولیم به تعداد 19 ساحه معادن مواد ساختمانی را که در ولایات ننگرهار، لغمان، بدخشان، و کنر موفعیت دارد ساعت 09:30 قبل از ظهر مورخ 5/5/1398 در سیستم ثبت درخواست ها درج میگردد.

علاقه مندان می توانند بشکل آنلاین درخواست های خویش را از طریق آدرس الکترونیکی  (https://onlineapp.momp.gov.af/) به ساحات موارد نظر ثبت نمایند. مطابق احکام قانون درخواست ها به اساس حق تقدم مورد ارزیابی قرار میگیرد.

اعلامیه مطبوعاتی
در مورد گزارش روزنامه هشت صبح/مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک
در ارتباط به پروژۀ پایپ‌لاین گاز تاپی


22 سرطان 1398

وزارت معادن و پترولیم، و؛


مشاوریت ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور مالی و بانکداری

وزارت معادن و پترولیم و مشاوریت ارشد مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در امور مالی و بانکداری، نگرانی خویش را در زمینۀ معیارهای روزنامه‌نگاری و حفظ اصول شفافیت مبنی بر نشر گزارش در مورد پروژه پایپ‌لاین گاز تاپی که به تاریخ 15 سرطان 1398 در روزنامه هشت صبح و مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک نشر شده است، ابراز می‌دارند.

در ذیل خلاصۀ از اشتباهات گزارش متذکره را بیان می‌داریم:
- در گزارش روزنامۀ هشت صبح/مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک از شرکت «چالِک» به عنوان قراردادی اصلی پروژه تاپی یادآوری گردیده است؛ قابل تذکر است که شرکت متذکره هیچ قراردادی را با شرکت پایپ‌لاین تاپی امضا نکرده است.
- در گزارش متذکره از شرکت «وینکو امتیاز» به عنوان شرکت/نهاد استملاک کننده زمین پروژه یادآوری گردیده است؛ قابل تذکر است که روند استملاک زمین توسط وزارت شهرسازی و اراضی انجام می‌شود، نه شرکت وینکو امتیاز.
-
در گزارش متذکره از عدم رعایت طرزالعمل‌های ملی و بین‌المللی در زمینه طی مراحل قراردادهای پروژه تاپی یادآوری شده است؛ این در حالی‌ست که تمامی قراردادهای پروژۀ تاپی مطابق طرزالعمل‌های پذیرفته شده جهانی انجام شده است.

اتهام‌های وارده در این گزارش کاملاً نادرست بوده و به نظر می‌رسد به دلیل عدم اطلاعات یا انگیزه‌های پنهانی به جای انعکاس حقایق صورت گرفته باشد. پروژۀ پایپ‌لاین گاز تاپی توسط شرکت پایپ‌لاین تاپی (TAPI Pipeline Company Limited) – که از جانب شرکت‌ها/تصدی‌های گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، و هندوستان تأسیس گردیده، تطبیق می‌گردد. شرکت پایپ‌لاین تاپی، شرکت‌های معتبر جهانی را در بخش‌های مالی، حقوقی، و تخنیکی برای ارایه مشوره، نظارت و تسهیل روند تدارکات، استخدام نموده است.

تمامی فعالیت‌های شرکت پایپ‌لاین تاپی در زمینه تطبیق پروژۀ تاپی (به شمول قراردادهای مربوط به انجام سروی‌ها) توسط پالیسی‌ها، دستورالعمل‌ها و کودهای منظور شده توسط کشورهای تمویل‌کننده این پروژه مدیریت شده و از جانب هیئت مدیره شرکت نظارت می‌گردد.

مشاورین شرکت پایپ‌لاین تاپی، گزارش‌های جامع در زمینۀ روند تدارکات/داوطلبی، معیارهای ارزیابی، و معیار اعطای قراردادهایی که از طرف شرکت پایپ‌لاین تاپی اعطا شده اند، ترتیب نموده است. در قراردادهای اعطا شده، شرایط روند تدارکات مطابق معیارهای جهانی در نظر گرفته شده است. برعلاوه، تصامیم در زمینۀ اعطای قراردادها از جانب یک کشور اتخاذ نگردیده، بلکه بر اساس دستورالعمل‌هایی که از جانب تمویل‌کننده‌گان این پروژه تأیید شده، اتخاذ گردیده است.

وزارت معادن و پترولیم و مشاوریت ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور مالی و بانکداری نگران این است که نشر معلومات نادرست در مورد پروژۀ پایپ‌لاین گاز تاپی سبب خدشه‌دار شدن اعتبار رسانه‌ها و اهداف دولت در راستای توسعه اقتصادی کشور گردد، و همچنین نشر این نوع معلومات اصول بنیادی روزنامه‌نگاری به شمول بی‌طرفی، دقت، شفافیت و پاسخگویی را نیز نقض می‌نماید.

وزارت معادن و پترولیم و مشاوریت ارشد مقام عالی ریاست جمهوری از همۀ رسانه‌ها احترامانه درخواست می‌نماید تا از نشر معلومات/اخبار در مورد پروژۀ پایپ‌لاین گاز تاپی بدون تحقیق همه‌جانبه خودداری نمایند.

مانند پیش، از رسانه‌های محترم درخواست می‌گردد تا در زمینه اخذ معلومات در مورد پروژۀ تاپی و همچنان اعتبار معلومات به وزارت معادن و پترولیم و مشاوریت ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور مالی و بانکداری که معلومات در مورد پروژۀ تاپی را در اخیتار دارند، مراجعه نمایند.

-------------------------------------------------------------------------------

kadsterkaadster

-------------------------------------------------------------------------------

اطلاعیه معدنکاری به مقیاس کوچک
8 جوزا 1398
به تعداد (21) ساحه معادن مواد ساختمانی  (ریگ و جغل و سنگ تعمیراتی ) مربوطات زون غرب ولایات 0 هرات، دایکندی، هلمند و غور ) قرار است ساعت 9:30 قبل از ظهر مورخ 11 سرطان سال جاری در سیستم درخواست به شکل آنلاین نشر گردد.

علاقه مندان میتوانند در خواست های خویش را برای 21 ساحه معادن مواد ساختمانی که تفصیلات آن در جدول ذکر گردیده بشکل آنلاین  (http://onlineapp.momp.gov.af) از تاریخ 11 سرطان 1398 ساعت 9:30 ثبت نمایند.

-------------------------------------------------------------------------------

اطلاعیه داوطلبی معادن مقیاس کوچک

30 جوزا 1398

روز شنبه مورخ 01/04/1398 ساعت 09:30     بتعداد 15 ساحه مشخص شده معادن احجار تزئینی ( سنگ مرمر و تراورتین) که در ولایات کابل، میدان وردک، دایکندی، بامیان، پروان موقعیت دارد در سیستم ثبت در خواستی ها نشر میگردد.

علاقه مندان میتوانند در خواست های خویش را بشکل آنلاین(https://momp.gov.af/new-large-scale-tenders) ثبت نمایند.

-------------------------------------------------------------------------------

خبـرنامــه

۲۳ جوزا ۱۳۹۸

حصول مقروضیت های (۱۷) شرکت معدنکاری از جانب وزارت معادن وپترولیم

با ایجاد کمیته مقروضیت ها در وزارت معادن وپترولیم تمامی مقروضیت های شرکت های  قراردادی معدنکاری بررسی وگزارش آن به شورای عالی اقتصادی ارایه میگرددکه بعداز فیصله های آن شورا، آمریت جمع آوری عواید مطابق فیصله فوق الذکر مقروضیت شرکت های قراردادی معادن را محاسبه و به اقساط تقسیم بندی نموده، روند تحصیل آن آغاز میگردد.

در مجموع ۳۳ شرکت مقروض این وزارت بوده که از جمله ۱۷ شرکت حسابات شان تصیفه و حسابات ۱۶ شرکت دیگر نیز به زود ترین فرصت تصفیه خواهد گردید.

قابل یاد آوریست که مجموع مقروضیت های جمع آوری شده(۲۵۵۸۳۵۶۶۴) افغانی می باشد و باقی مقروضیت ها به (۴۴۱۷۷۹۹۹۰) افغانی میرسد که شرکت ها مطابق جدول زمان بندی شده اقساط خویش را می پردازند.

-------------------------------------------------------------------------------

اطلاعیه داوطلبی معادن مقیاس بزرگ

22 جوزا 1398

وزارت معادن و پترولیم ج.ا. طبق احکام قانون جدید معادن و پالیسی معدنکاری به منظور تشویق، حمایت و جذب سرمایه گذاری های داخلی بالای معادن بزرگ پروژه های داوطلبی ۱ - معادن مرمر ولایت کاپیسا ۲ - تالک ولایت کاپیسا ۳- مرمر ولایت هرات۴ - تراورتین ولایت وردک ۵ - و مرمر ولایت پروان را از طریق ویب سایت این وزارت به داوطبی گذاشته است.

به منظور دریافت معلومات بیشتر به لینک اعلانات داوطلبی ویب سایت وزارت معادن و پترولیم مراجعه نمائید.

https://momp.gov.af/new-large-scale-tenders

-------------------------------------------------------------------------------

اعــلامیه مطبوعــاتی

18 ثور 1398

فسخ قرارداد پروژه طلای نورابه و سمتی ولسوالی چاه آب ولایت تخار با شرکت ویست لند جنرال تریدنگ

قرارداد پروژه طلای نورابه وسمتی ولسوالی چاه اب ولایت تخار که به اساس مصوبه شماره هفت (۷) مورخ ۱۶/۲/۱۳۸۷ شورای عالی وزیران ج.ا.ا فی مابین وزارت معادن وپترولیم و شرکت ویست لند جنرال تریدنگ کمپنی WLGT به سرمایه گذاری ابتدایی ۵۰ میلون افغانی در مراحل تفحص و اکتشاف و در مرحله بهره برداری الی مبلغ ۲ ملیارد افغانی به مساحت ۱۴ کیلو متر مربع عقد گردیده بود، نظر به گزارش هیئت مختلط بررسی قرارداد مذکور و فیصله کمیسون تدارکات ملی افغانستان قرارداد پروژه طلای نورابه و سمتی ولسوالی چاه آب ولایت تخار بنابر عدم اجرای مکلفیت های مندرج قرارداد خویش منجمله عدم پرداخت مقروضیت ها، عدم اجرای مکلفیت های استخراجی، اجتماعی و محیط زیستی، ۱ ثور ۱۳۹۸ شماره جلسه یکصدوهشتادو ششم ۱۸۶ فسخ گردید.

 قابل یادآوری است که کمیسون تدارکات ملی افغانستان به وزارت های اقتصاد، عدلیه، تدارکات ملی و وزارت معادن وپترولیم وظیفه سپرده است تا موضوع مقروضیت شرکت متذکره را از نگاه حقوقی بررسی نمایند.