ظواهر معدنی ولایت کابل

ولایت کابل از جمله ولایات مرکزی افغانستان بوده که مرکز آن شهر کابل میباشد. ولایت کابل از شمال با ولایت های کاپیسا و پروان، از طرف شرق با ولایت لغمان، از طرف جنوب شرق با ولایت ننگرهار، از طرف جنوب با ولایت لوگر و از طرف غرب با ولایت میدان وردگ هم سرحد میباشد.

نفوس مجموعی این ولایت نظر به سالنامه برآورد نفوس اداره ملی احصائیه و معلومات، در حدود (5,204,667)تن میرسد.

نظر به سروی های انجام شده توسط سروی جیولوجی افغانستان و ریاست معادن مربوطه، این ولایت دارای معادن و ظواهر معدنی متعدد بوده که از آن جمله معدن مس در ساحه جوهر و دربند، آهن در پغمان، مسکویت و یاقوت در جگدلک، تالک در للندر، زغال سنگ در خاک جبار، معدن گرافیت در خاوره، کوارتز  و سنگ های تزئیناتی در کاریزمیر، الغوی، ده کیپک و گزک موقعیت دارد.

 نقشه معادن و ظواهر معدنی ولایت کابل