ظواهر معدنی ولایت پروان

ولایت پروان در ۶۴ کیلومتری شهر کابل موقعیت داشته طرف شمال آن ولایت بغلان، طرف شرق آن پنجشیر و کاپیسا، طرف غرب آن بامیان و طرف جنوب میدان وردک و کابل موقعیت دارد. چاریکار مرکز این ولایت میباشد.

 نفوس مجموعی این ولایت نظر به سالنامه برآورد نفوس اداره ملی احصائیه و معلومات، در حدود (737,700) تن میرسد.

نظر به سروی های انجام شده توسط سروی جیولوجی افغانستان و ریاست معادن مربوطه، این ولایت دارای معادن و ظواهر معدنی متعدد بوده که از آن جمله آهن در ساحه ده کلان،کرومایت در جرغتی، باریت در فرنجل، تالک در فرنجل، گچ در قلعه باقی سالنگ، نمک در یوس دارشار، مرمر در قلاتک، تراورتین در دره کلگ، پولی میتال و نفرایت در سرخ پارسا موقعیت دارد.

نقشه معادن و ظواهر معدنی ولایت پروان