منوی اطلاعیه

داوطلبیAll tenders

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ - ۱۲:۵۶
Background image

تهیه وتدارک روغنیات وفلترباب ضرورت مرکز وزارت

ریاست تدارکات وزارت معادن وپترولیم از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل می آورد تادر پروسه داوطلبی تهیه وتدارک روغنیات وفلترباب ضرورت مرکز وزارت را  به اعلان میسپارد شرکت ها و کمپنی های که توانائی تهیه آنرا مطابق مقرارت داشته باشد بعد از اخذ شرطنامه از ریاست تدارکات الی تاریخ 1399/12/13روزچهار شنبه ساعت 30:03 بجه بعد از ظهر که آخرین روز اخذ شرطنامه میباشد شرطنامه را اخذ نموده میتواند.

تضمین آفر . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ - ۱۲:۵۱
Background image

تهیه وتدارک پرزه جات وترمیمات وسایط مرکز وزارت

ریاست تدارکات وزارت معادن وپترولیم از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل می آورد تادر پروسه داوطلبی تهیه وتدارک پرزه جات وترمیمات وسایط مرکز وزارت را  به اعلان میسپارد شرکت ها و کمپنی . . .

اخیرShow all

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ - ۱۲:۵۶
Background image

تهیه وتدارک روغنیات وفلترباب ضرورت مرکز وزارت

ریاست تدارکات وزارت معادن وپترولیم از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل می آورد تادر پروسه داوطلبی تهیه وتدارک روغنیات وفلترباب ضرورت مرکز وزارت را  به اعلان میسپارد شرکت ها و کمپنی . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ - ۱۲:۵۱
Background image

تهیه وتدارک پرزه جات وترمیمات وسایط مرکز وزارت

ریاست تدارکات وزارت معادن وپترولیم از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل می آورد تادر پروسه داوطلبی تهیه وتدارک پرزه جات وترمیمات وسایط مرکز وزارت را  به اعلان میسپارد شرکت ها و کمپنی . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ - ۹:۱۶
Background image

تهیه وتدارک مقدار ۹ قلم اجناس تکنالوژیکی (IT Equipment )

ریاست تدارکات وزارت معادن وپترولیم از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل می آورد تادر پروسه داوطلبی تهیه وتدارک مقدار ۹ قلم اجناس تکنالوژیکی (IT Equipment ) تحت شماره داوطلبی  AF-AOGRA . . .