منوی اطلاعیه

داوطلبیAll tenders

چهارشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۷ - ۹:۱
Background image

تصدی کود و برق مزارشریف به تعداد 400,000خریطه بارجامه و400کیلوگرام تاردوخت ضرورت دارد

وزارت معادن و پترولیم به نمایندگی تصدی کودبرق مزارشریف به تعداد 400,000خریطه بارجامه و400کیلوگرام تاردوخت   ضرورت  دارد، شرکت ها و کمپنی های که توانائی تهیه آنرا مطابق مقرارت داشته باشد بعد از اخذ شرطنامه از ریاست تدارکات الی تاریخ 1398/07/15 روز دوشنبه  ساعت 04:00 بعد از ظهر که آخرین روز اخذ شرطنامه میباشد شرطنامه را اخذ نموده میتواند.

تضمین آفر بصورت ( بانک گرنتی  مبلغ (250,000)دوصدوپنچاه . . .

شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۳ - ۱۰:۱۷
Background image

تهیه و تدارک نل، خاک مرتیل و یک کمپلیت موتور گرادیرنی برای تصدی فابریکات کود و برق مزار شریف

فابریکات تصدی کود و برق مزار شریف به اجناس و وسایل ذیل ضرورت دارد:

  • دو نوع نل و یک نوع خاک مرتیل
  • یک کمپلیت موتور گرادیرنی

.برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک نمائید.

اخیرShow all

چهارشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۷ - ۹:۱
Background image

تصدی کود و برق مزارشریف به تعداد 400,000خریطه بارجامه و400کیلوگرام تاردوخت ضرورت دارد

وزارت معادن و پترولیم به نمایندگی تصدی کودبرق مزارشریف به تعداد 400,000خریطه بارجامه و400کیلوگرام تاردوخت   ضرورت  دارد، شرکت ها و کمپنی های که توانائی تهیه آنرا مطابق مقرارت داشته باشد . . .

شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۳ - ۱۰:۱۷
Background image

تهیه و تدارک نل، خاک مرتیل و یک کمپلیت موتور گرادیرنی برای تصدی فابریکات کود و برق مزار شریف

فابریکات تصدی کود و برق مزار شریف به اجناس و وسایل ذیل ضرورت دارد:

  • دو نوع نل و یک نوع خاک مرتیل
  • یک کمپلیت موتور گرادیرنی

.برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک نمائید.

دوشنبه ۱۳۹۸/۶/۱۱ - ۱۰:۱۵
Background image

اعمار اتاقها و ترمیم دیپو مقر وزارت معادن و پترولیم

ریاست تدارکات وزارت معادن و پترولیم از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه نامبرده اشتراک نمایند. شرطنامه مربوطه را از طریق ریاست تدارکات این­ وزارت به­دست . . .