ظواهر معدنی ولایت بغلان

بغلان یکی از ولایات شمال شرقی افغانستان به شمار می رود. این ولایت شرقا با ولایات تخار و پنجشیر، غربا با ولایات سمنگان و بامیان، شمالا با ولایات تخار و کندز و جنوبا با ولایات پروان و پنجشیر پیوست است. مرکز آن شهر پلخمری است.

نفوس مجموعی این ولایت نظر به سالنامه برآورد نفوس اداره ملی احصائیه و معلومات، در حدود (1,014,634) تن میرسد.

نظر به سروی های انجام شده توسط سروی جیولوجی افغانستان و ریاست معادن مربوطه، این ولایت دارای معادن و ظواهر معدنی متعدد بوده که از  آن جمله آهن در ساحه زیرک، مس در تنگی آشپشته و گوزغیل، المونیم در نلک و استونه، مولبدین در تند دره، تالک در دهنه غوری، گچ در دود کش، سرب در جلگه، زغال در کرکر و دود کش، گل های ناسوز در نلک موقعیت دارد.

لست ظواهر معدنی ولایت بغلان !

شماره

ولایت

نوعیت معدن وظواهر معدنی

ساحه ی معدن

1

بغلان

  آهن

زرک

2

بغلان

 مس

گازغیل

3

بغلان

 مس

تنگی آشپشته

4

بغلان

 المونیم

استومه

5

بغلان

 المونیم

نلک

6

بغلان

 المونیم

آشپشته

7

بغلان

مولبدین

تند دره

8

بغلان

 سلستین

تنگی مرچ

9

بغلان

 مسکویت

اندر آب

10

بغلان

 تالک

دهنه غوری

11

بغلان

 گچ

دودکش

12

بغلان

 گچ

شوروا

13

بغلان

 گچ

نلک

14

بغلان

سمنت سنگ چونه ومارل

دودکش

15

بغلان

سمنت سنگ چونه ومارل

پلخمری

16

بغلان

 سنگ آهکی ودولومیت

دودکش

17

بغلان

 گل های ناسوز

نلک

18

بغلان

گل های ناسوز

تاله

19

بغلان

 گل های سفالی سقف وخشت

سرخ آب

20

بغلان

 گل های کوزه گری وکاشی

تاله برفک

21

بغلان

کاولین

تاله وبرفک

22

بغلان

گچ

دودکش،نهرین، بغلان مرکزی

23

بغلان

سنگ چونه

دودکش،نهرین، بغلان مرکزی

24

بغلان

سنگ تعمیراتی

شمرق

25

بغلان

ریگ و جغل

چپ دریا جوار سیلو

26

بغلان

ریگ و جغل

بند اول برق

27

بغلان

سنگ کوهی

حوزه دوم امنیتی پلخمری

28

بغلان

ریگ و جغل

چشمه شفا

29

بغلان

سنگ تعمیراتی

آهندره

30

بغلان

سنگ تعمیراتی

بوغ آبی

31

بغلان

سنگ تعمیراتی

کرکر

32

بغلان

سنگ تعمیراتی

دهنه لر خوابی

33

بغلان

 مرمر

سفیدچشمه

34

بغلان

 سرب

جلگه

35

بغلان

سنگ تعمیراتی

شیخ جلال و اتل میش

36

بغلان

سنگ تعمیراتی و سنگ گچ

یتیم طاق

37

بغلان

سنگ گچ

چشمه مامور واسپرکوه

38

بغلان

سنگ گچ

جلوگیر

39

بغلان

جغل دریایی وسنگ تعمیراتی

کهنه قلعه

40

بغلان

ریگ و جغل

پل هاشم خان

41

بغلان

جغل کوهی

بوغابی

42

بغلان

 گرانات(یاقوت سوخته)

بی بی دره

43

بغلان

 گرانات(یاقوت سوخته)

زرد آلوگک

44

بغلان

 امتیست

دره اشرف

45

بغلان

 طلا

قره ذغن

46

بغلان

 طلا

سوخته هیل

47

بغلان

ذغال سنگ

شیندره و چنارک

48

بغلان

ذغال سنگ

یخ پچ

49

بغلان

ذغال سنگ

آلوگک

50

بغلان

ذغال سنگ

کرکر

51

بغلان

ذغال سنگ

دودکش

52

بغلان

ذغال سنگ

آهندره

53

بغلان

ذغال سنگ

خورد دره

54

بغلان

طلا

قره ذغن

55

بغلان

سنگ گچ

نواباد

56

بغلان

سنگ گچ

شیخ جلال

57

بغلان

سنگ گچ

سه پیچ

58

بغلان

سنگ گچ

قره سای

59

بغلان

سنگ گچ

دودکش

60

بغلان

سنگ گچ

تلک

61

بغلان

مرمر

دره اشرف

62

بغلان

سنگ چونه

خواجه کمال ولی

63

بغلان

سرپنتین

خواجه زید

64

بغلان

مرمر

خواجه زید

65

بغلان

سرپنتین

چرخ و فلک

66

بغلان

گرانیت

سالنگ شمالی

67

بغلان

ریگ و جغل

بند برق اول

68

بغلان

ریگ و جغل

چشمه شفا

69

بغلان

جغل خاکدار

زمانخیل

70

بغلان

سنگ تعمیراتی

بوغابی

71

بغلان

سنگ تعمیراتی

قول آهن دره

72

بغلان

سنگ تعمیراتی

دهنه لر خواب

73

بغلان

ریگ و جغل

پل کوکچنار

74

بغلان

ریگ و جغل

پل بشیر خان

75

بغلان

سنگ تعمیراتی

شیخ جلال

76

بغلان

سرب

یرم

77

بغلان

ذغالسنگ

آشپشته

78

بغلان

  ذغالسنگ

دودکش غربی

79

بغلان

  ذغالسنگ

نهرین

80

بغلان

  ذغالسنگ

سنگچ غرب

81

بغلان

  ذغالسنگ</