ظواهر معدنی ولایت بدخشان

ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان موقعیت دارد. مرکز این ولایت شهر فیض آباد است. بدخشان از شمال با دریای آمو و کشور تاجیکستان، از شرق با کشور چین و پاکستان،  از جنوب با ولایت نورستان، از جنوب غرب با ولایت پنجشیر و از غرب با ولایت تخار هم سرحد است.

نفوس مجموعی این ولایت نظر به سالنامه برآورد نفوس اداره ملی احصائیه و معلومات، در حدود (1,054,087) تن میرسد.

نظر به سروی های انجام شده توسط سروی جیولوجی افغانستان و ریاست معادن مربوطه، این ولایت دارای معادن و ظواهر معدنی متعدد بوده که از آن آهن در ساحه ساجر و فارماره، مس در گلیک، سرب و جست در بایقره، لاجورد و قلعی ده گال، تورمالین در رباط، طلا در ویکادور، کوارتز در مندوقول، تراورتین در سرجنگل، زغال در اندمین و بیروج در کفتر خانه موقعیت دارد.

 

لست ظواهر معدنی ولایت بدخشان !

شماره

ولایت

نوعیت معدن وظواهر معدنی

ساحه ی معدن

1

بدخشان

آهن

سیاه جر

2

بدخشان

آهن

فارمرغ

3

بدخشان

آهن

زینف

4

بدخشان

آهن

دوزخ دره

5

بدخشان

آهن

کلوچ

6

بدخشان

آهن

فرمرخ

7

بدخشان

آهن

سکاذر

8

بدخشان

آهن

ایشان

9

بدخشان

آهن

ریزر

10

بدخشان

آهن

پهناوری

11

بدخشان

مس

چسنود بالا

12

بدخشان

قلعی

قره جلگه

13

بدخشان

آرسنیک

بای قره

14

بدخشان

لیتیم ساحه فلزات نادره درپگماتیت

تل بوزنگ

15

بدخشان

لیتیم ساحه فلزات نادره درپگماتیت

کوکچه

16

بدخشان

لیتیم ساحه فلزات نادره درپگماتیت

اشکاشم

17

بدخشان

لیتیم

تل بوزنگ

18

بدخشان

تنتالیم ونیوسوم درساحه پگماتیت عناصرنادره

شیوه

19

بدخشان

طلا

ویکادور

20

بدخشان

طلا

کدار

21

بدخشان

طلا

نشیب دور

22

بدخشان

طلا

فرموروغ

23

بدخشان

سلفر

سنگ لوج

24

بدخشان

گرافیت

یخ درو

25

بدخشان

گرافیت

سنگ لوج

26

بدخشان

لاجورد

سرسنگ

27

بدخشان

کوارتز

مندوقول

28

بدخشان

کوارتز

دارو سو

29

بدخشان

لایمستون - دولومایت ومارل

جمرجی بالا

30

بدخشان

سنگ چونه ودولومایت - مارل

غمی

31

بدخشان

سنگ چونه ودولومایت - مارل

سبز

32

بدخشان

لایمستون - دولومایت ومارل

دالوکوچ

33

بدخشان

سنگ های تزئینی

بینی کامه

34

بدخشان

آبهای نایتروجن دار

گل باغ

35

بدخشان

چشمه آبهای کاربناتی

دریا الیسو

36

بدخشان

طلا

فیض آباد بهارک

37

بدخشان

طلا

دشت شیوه

38

بدخشان

طلا

امرو دره

39

بدخشان

طلا

بزکش

40

بدخشان

طلا

آبگنده

41

بدخشان

تورمالین

رباط

42

بدخشان

تورمالین

انداج

43

بدخشان

تورمالین

سفید آورنگ

44

بدخشان

تورمالین

جرپریده

45

بدخشان

تورمالین

بخت شاه

46

بدخشان

تورمالین

پته گزر

47

بدخشان

طلا

شیوه

48

بدخشان

لعل

نوآباد

49

بدخشان

سنگ مرمر

ورفد

50

بدخشان

سنگ مرمر

زنیف

51

بدخشان

سرمه

سرغیلان

52

بدخشان

ابرک

ایشکیتی

53

بدخشان

ریگ و سنگ

سه پیچی قوچی

54

بدخشان

سنگ تعمیراتی

 

55

بدخشان

ریگ و جغل

صمدی فیض آباد

56

بدخشان

جغل دریایی

شهر فیض آباد

57

بدخشان

ریگ

بیه لک صمتی

58

بدخشان

اکومارین

رباط

59

بدخشان

لاجورد

کوه پیش کوف

60

بدخشان

گرانات

جحان

61

بدخشان

مرمر

پل سوچ

62

بدخشان

گرانودیوریت

پل سوچ

63

بدخشان

طلا

ریشو