ظواهر معدنی ولایت بدخشان

ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان موقعیت دارد. مرکز این ولایت شهر فیض آباد است. بدخشان از شمال با دریای آمو و کشور تاجیکستان، از شرق با کشور چین و پاکستان،  از جنوب با ولایت نورستان، از جنوب غرب با ولایت پنجشیر و از غرب با ولایت تخار هم سرحد است.

نفوس مجموعی این ولایت نظر به سالنامه برآورد نفوس اداره ملی احصائیه و معلومات، در حدود (1,054,087) تن میرسد.

نظر به سروی های انجام شده توسط سروی جیولوجی افغانستان و ریاست معادن مربوطه، این ولایت دارای معادن و ظواهر معدنی متعدد بوده که از آن آهن در ساحه ساجر و فارماره، مس در گلیک، سرب و جست در بایقره، لاجورد و قلعی ده گال، تورمالین در رباط، طلا در ویکادور، کوارتز در مندوقول، تراورتین در سرجنگل، زغال در اندمین و بیروج در کفتر خانه موقعیت دارد.

 

نقشه معادن و ظواهر معدنی ولایت بدخشان