ظواهر معدنی ولایت میدان وردک

ولایت میدان وردک از جمله ولایات مرکزی افغانستان به شمار میرود. میدان شهر، مرکز این ولایت میباشد. طرف شمال آن  ولایات پروان و بامیان، طرف شرق آن کابل،  جنوب شرق آن لوگر، طرف جنوب آن غزنی، طرف غرب آن بامیان موقعیت دارد.

نفوس مجموعی این ولایت نظر به سالنامه برآورد نفوس اداره ملی احصائیه و معلومات، در حدود (660,258) تن میرسد.

نظر به سروی های انجام شده توسط سروی جیولوجی افغانستان و ریاست معادن مربوطه، این ولایت دارای معادن و ظواهر معدنی متعدد بوده که از آن جمله آهن در ساحه منگسکف، مس در میدان، تنتالیم ونیوبیم در بهسود، فیروزه در اندر، سنگ های تزئیناتی در علم خیل، گلاب خیل و دوست قول، گرومایت در منگلیو و سرپنتین در شش قلعه موقعیت دارد.

نقشه معادن و ظواهر معدنی ولایت میدان وردک