منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۸/۳۰ - ۱۰:۲۳
Background image

اعلان (85) بست خالی وزارت معادن و پترولیم برای مهاجرین افغان:

به اساس تصمیم رهبری وزارت معادن و پترولیم به تعداد 35 بست مرکزی و 50 بست ولایتی رتبه سوم، چهارم و پنجم این وزارت بمنظور سپردن کار به اهل کار، جلب بیشتر متخصصین، فراهم نمودن فرصت های کاری و همدردی با آن عده مهاجرین افغان که تازه به کشور عودت نموده را از طریق رقابت آزاد به اعلان میسپارد.
آنعده مهاجرین افغان که تازه به کشورعودت نموده و دارای تذکره، اسناد تحصیلی و تاییدی کمیسیون مهاجرین را داشته باشند . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۸/۲۹ - ۱۱:۵۱
Background image

مدیر ترازو

عنوان وظیفه:

مدیر ترازو

بست:

۵

وزارت یا اداره:

معادن و پترولیم

موقعیت پست:

کندهار

بخش مربوطه:

. . .

بسته شده Show all

دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۷ - ۱۳:۵۶

اعلان بست های (3،4 و 5) ولایات پروان، هرات، فراه و غور

برای ثبت درخواست الکترونیکی برای بست های وزارت معادن و پترولیم بالای لینک ذیل کلیک نمائید:

https://mompjobs.gov.af/onlineform/public/ 

شماره ریاست/آمریت بست عنوان بست تعدا . . .
دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۷ - ۱۳:۲۵

اعلان بست های (3،4 و 5) ولایات غزنی، نورستان، کنرو لغمان

برای ثبت درخواست الکترونیکی برای بست های وزارت معادن و پترولیم بالای لینک ذیل کلیک نمائید:

https://mompjobs.gov.af/onlineform/public/ 

. . .
شماره ریاست/آمریت بست تعداد تعداد
یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۶ - ۱۱:۴۹

اعلان بست های (3،4 و 5) ولایات بغلان، بدخشان، کندهار و هلمند

برای ثبت درخواست الکترونیکی برای بست های وزارت معادن و پترولیم بالای لینک ذیل کلیک نمائید:

https://mompjobs.gov.af/onlineform/public/ 

 

شماره ریاست/آمریت بست عنوان بست ت . . .
یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۶ - ۱۰:۲۷

اعلان بست های (3،4 و 5) ولایات سمنگان، فاریاب، تخار و کندز

برای ثبت درخواست الکترونیکی برای بست های وزارت معادن و پترولیم بالای لینک ذیل کلیک نمائید:

https://mompjobs.gov.af/onlineform/public/ 

شماره ریاست/آمریت بست عنوان بست تعدا . . .
یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۶ - ۹:۴۵

اعلان بست های (3،4 و 5) ولایات میدان وردک، بلخ، جوزجان و سرپل

برای ثبت درخواست الکترونیکی برای بست های وزارت معادن و پترولیم بالای لینک ذیل کلیک نمائید:

https://mompjobs.gov.af/onlineform/public/ 

شماره ریاست/آمریت بست عنوان بست تعدا . . .
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۱ - ۱۲:۳۶

اعلان بست های (4،3 و 5) ولایات لوگر، کاپیسا، پنجشیر و بامیان

برای ثبت درخواست الکترونیکی برای بست های وزارت معادن و پترولیم بالای لینک ذیل کلیک نمائید:

https://mompjobs.gov.af/onlineform/public/ لایحه وظایف

. . .
شماره آمریت بست عنوان بست

بازShow all

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۸/۳۰ - ۱۰:۲۳
Background image

اعلان (85) بست خالی وزارت معادن و پترولیم برای مهاجرین افغان:

به اساس تصمیم رهبری وزارت معادن و پترولیم به تعداد 35 بست مرکزی و 50 بست ولایتی رتبه سوم، چهارم و پنجم این وزارت بمنظور سپردن کار به اهل کار، جلب بیشتر متخصصین، فراهم نمودن فرصت های . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۸/۲۹ - ۱۱:۵۱
Background image

مدیر ترازو

عنوان وظیفه:

مدیر ترازو

بست:

۵

وزارت یا اداره:

معادن و پترولیم

موقعیت پست:

کندهار

بخش مربوطه:

. . .
دوشنبه ۱۴۰۲/۸/۲۹ - ۱۱:۴۹
Background image

مدیر ترازو

. . .

عنوان وظیفه:

مدیر ترازو

بست:

۵

وزارت یا اداره:

معادن و پترولیم

موقعیت پست:

سرپل

بخش مربوطه: