منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ - ۸:۳۰
Background image

اعلان بست های (3) و (4) مرکز وزارت

فورم درخواستی برای بست‌های 3 و 4

شماره 

عنوان وظیفه 

بست

ریاست 

تعداد

موقعیت 

۱

مفتش تخنیکی معادن

۳

تفتیش تخنیکی معادن 

19

کابل

۲

 مفتیش هایدروکاربنها

۳

تفتیش تخنیکی هایدروکاربنها

2

ک . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ - ۹:۱۸
Background image

ریاست روابط بین الملل و هماهنگی دونر ها

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت معادن و پترولیم را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های . . .

بسته شده Show all

شنبه ۱۳۹۸/۶/۲ - ۱۰:۵۸

اعلان بست های خالی ریاست معادن ولایت کنر

ریاست معادن ولایت کنر وزارت معادن و پترولیم به منظور سپردن کار به اهل کار به تعداد (8) بست خالی فنی و اداری خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده است.

علاقه مندذان میتوانند از . . .

بازShow all

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ - ۸:۳۰
Background image

اعلان بست های (3) و (4) مرکز وزارت

فورم درخواستی برای بست‌های 3 و 4

شماره 

عنوان وظیفه 

بست

ریاست 

تعداد

موقعیت 

۱

مفتش . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ - ۹:۱۸
Background image

ریاست روابط بین الملل و هماهنگی دونر ها

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت معادن و پترولیم را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ - ۹:۱۱
Background image

مدیریت بخش منرالها (10) بست

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (ده بست) رتبه دوم وزارت معادن و پترولیم را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های . . .