منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

یکشنبه ۱۴۰۱/۹/۶ - ۱۱:۵۵
Background image

کارشناس  خدمات (IT )

عنوان وظیفه:

کارشناس  خدمات (IT )

بست:

5

وزارت یا اداره:

معادن وپترولیم

موقعیت پست:

قندهار

بخش مربوطه:

مدیریت عمومی مالی و اداری ولایت

تعداد پست:

1

گزارشده به:

مدیر  عمومی مالی واداری

گزارش . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۹/۶ - ۱۱:۵۳
Background image

کارشناس  سروی GIS

. . .

عنوان وظیفه:

کارشناس  سروی GIS

بست:

5

وزارت یا اداره:

معادن وپترولیم

موقعیت پست:

بسته شده Show all

دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۷ - ۱۳:۵۶

اعلان بست های (3،4 و 5) ولایات پروان، هرات، فراه و غور

برای ثبت درخواست الکترونیکی برای بست های وزارت معادن و پترولیم بالای لینک ذیل کلیک نمائید:

https://mompjobs.gov.af/onlineform/public/ 

شماره ریاست . . .
دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۷ - ۱۳:۲۵

اعلان بست های (3،4 و 5) ولایات غزنی، نورستان، کنرو لغمان

برای ثبت درخواست الکترونیکی برای بست های وزارت معادن و پترولیم بالای لینک ذیل کلیک نمائید:

https://mompjobs.gov.af/onlineform/public/ 

شماره ریاست . . .
یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۶ - ۱۱:۴۹

اعلان بست های (3،4 و 5) ولایات بغلان، بدخشان، کندهار و هلمند

برای ثبت درخواست الکترونیکی برای بست های وزارت معادن و پترولیم بالای لینک ذیل کلیک نمائید:

https://mompjobs.gov.af/onlineform/public/ 

 

شماره ری . . .
یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۶ - ۱۰:۲۷

اعلان بست های (3،4 و 5) ولایات سمنگان، فاریاب، تخار و کندز

برای ثبت درخواست الکترونیکی برای بست های وزارت معادن و پترولیم بالای لینک ذیل کلیک نمائید:

https://mompjobs.gov.af/onlineform/public/ 

شماره ریاست . . .
یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۶ - ۹:۴۵

اعلان بست های (3،4 و 5) ولایات میدان وردک، بلخ، جوزجان و سرپل

برای ثبت درخواست الکترونیکی برای بست های وزارت معادن و پترولیم بالای لینک ذیل کلیک نمائید:

https://mompjobs.gov.af/onlineform/public/ 

شماره ریاست . . .
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۱ - ۱۲:۳۶

اعلان بست های (4،3 و 5) ولایات لوگر، کاپیسا، پنجشیر و بامیان

برای ثبت درخواست الکترونیکی برای بست های وزارت معادن و پترولیم بالای لینک ذیل کلیک نمائید:

https://mompjobs.gov.af/onlineform/public/ لایحه وظایف

شما . . .

بازShow all

یکشنبه ۱۴۰۱/۹/۶ - ۱۱:۵۵
Background image

کارشناس  خدمات (IT )

. . .

عنوان وظیفه:

کارشناس  خدمات (IT )

بست:

5

وزارت یا اداره:

معادن وپترولیم

موقعیت پست:

یکشنبه ۱۴۰۱/۹/۶ - ۱۱:۵۳
Background image

کارشناس  سروی GIS

. . .

عنوان وظیفه:

کارشناس  سروی GIS

بست:

5

وزارت یا اداره:

معادن وپترولیم

موقعیت پست:

یکشنبه ۱۴۰۱/۹/۶ - ۱۱:۵۱
Background image

مدیر عمومی سروی کننده کادستر         

عنوان وظیفه:

مدیر عمومی سروی کننده کادستر         

بست:

4

وزارت یا اداره:

معادن وپترولیم

. . .