منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

Sat, Jun 01 2024 1:36 PM

مرکز

Background image

تکنیشن  پالنتولوجی

 

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

تکنیشن  پالنتولوجی

بست:

۵

وزارت یا اداره:

معادن و پترولیم

موقعیت پست:

کابل

بخش مربوطه:

ریاست لابراتوار ها

تعداد پست:

۱

گزارشده به:

آمریت لابراتوار پتروکرافی و پالنتولوجی

گزارش­گیر از:

. . .
Sat, Jun 01 2024 1:17 PM

مرکز

Background image

کارشناس ارشد دیتاسنتر

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

کارشناس ارشد دیتاسنتر

بست:

۳

وزارت یا اداره:

وزارت معادن و پترولیم

. . .

بسته شده Show all

Mon, May 17 2021 1:56 PM

اعلان بست های (3،4 و 5) ولایات پروان، هرات، فراه و غور

برای ثبت درخواست الکترونیکی برای بست های وزارت معادن و پترولیم بالای لینک ذیل کلیک نمائید:

https://mompjobs.gov.af/onlineform/public/ 

شماره ریاست/آمریت بست عنوان بست تعدا . . .
Mon, May 17 2021 1:25 PM

اعلان بست های (3،4 و 5) ولایات غزنی، نورستان، کنرو لغمان

برای ثبت درخواست الکترونیکی برای بست های وزارت معادن و پترولیم بالای لینک ذیل کلیک نمائید:

https://mompjobs.gov.af/onlineform/public/ 

. . .
شماره ریاست/آمریت بست تعداد تعداد
Sun, May 16 2021 11:49 AM

اعلان بست های (3،4 و 5) ولایات بغلان، بدخشان، کندهار و هلمند

برای ثبت درخواست الکترونیکی برای بست های وزارت معادن و پترولیم بالای لینک ذیل کلیک نمائید:

https://mompjobs.gov.af/onlineform/public/ 

 

شماره ریاست/آمریت بست عنوان بست ت . . .
Sun, May 16 2021 10:27 AM

اعلان بست های (3،4 و 5) ولایات سمنگان، فاریاب، تخار و کندز

برای ثبت درخواست الکترونیکی برای بست های وزارت معادن و پترولیم بالای لینک ذیل کلیک نمائید:

https://mompjobs.gov.af/onlineform/public/ 

شماره ریاست/آمریت بست عنوان بست تعدا . . .
Sun, May 16 2021 9:45 AM

اعلان بست های (3،4 و 5) ولایات میدان وردک، بلخ، جوزجان و سرپل

برای ثبت درخواست الکترونیکی برای بست های وزارت معادن و پترولیم بالای لینک ذیل کلیک نمائید:

https://mompjobs.gov.af/onlineform/public/ 

شماره ریاست/آمریت بست عنوان بست تعدا . . .
Tue, May 11 2021 12:36 PM

اعلان بست های (4،3 و 5) ولایات لوگر، کاپیسا، پنجشیر و بامیان

برای ثبت درخواست الکترونیکی برای بست های وزارت معادن و پترولیم بالای لینک ذیل کلیک نمائید:

https://mompjobs.gov.af/onlineform/public/ لایحه وظایف

. . .
شماره آمریت بست عنوان بست

بازShow all

Sat, Jun 01 2024 1:36 PM

مرکز

Background image

تکنیشن  پالنتولوجی

 

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

تکنیشن  پالنتولوجی

بست:

۵

وزارت یا اداره:

معادن و پترولیم

موقع . . .

Sat, Jun 01 2024 1:17 PM

مرکز

Background image

کارشناس ارشد دیتاسنتر

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

کارشناس ارشد دیتاسنتر

بست:

۳

وزارت یا اداره:

وزارت معادن و پترولیم

. . .
Sat, Jun 01 2024 1:12 PM

مرکز

Background image

کارشناس ارشد دیتابیس

  

ماره اعلان بست:

 

عنوان وظیفه:

کارشناس ارشد دیتابیس

بست:

۳

وزارت یا اداره:

وزارت معادن وپترولیم

. . .