معرفی وزارت معادن و پترولیم

cover

افغانستان دارای منابع معدنی به ارزش تخمینی (1 الی 3) تریلیون دالر امریکایی است، که شامل ذخایر آهن، مس، طلا، سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، منرال‌های خاکی کمیاب و نفت‌وگاز می‌باشد.

وزارت معادن و پترولیم به عنوان مالک منابع معدنی افغانستان با اجرای مسئولیت خود در دو بخش (منرال‌ها و هایدروکاربن‌ها) برای استفاده پایدار جهت حصول اطمینان از تأمین مایحتاج نسل‌های بعدی متعهد بوده، تا باعث افزایش منابع مالی و بهبود بیلانس تجارت گردد.

وزارت معادن و پترولیم سه نقش کلیدی، پالیسی‌سازی، عملیاتی و تنظیم استخراج معادن و هایدروکاربن‌ها را عهده‌دار است. در حال حاضر مسوولیت‌های پالیسی‌سازی را در بخش هایدروکاربن‌ها حفظ نموده و نقش تنظیم کننده و عملیاتی آن‌را به اداره تنظیم نفت‌وگاز افغانستان (AOGRA) و تصدی افغان‌گاز واگذار کرده است؛ اما در بخش معادن به مرور زمان نقش پالیسی‌سازی را حفظ و تقویت نموده و نقش‌های تنظیم کننده و عملیاتی خود را واگذار خواهد نمود.

مطابق نقشه‌ی‌راه سکتور معادن در ابتدا به بخش تنظیم کننده این وزارت استقلالیت عملیاتی داده شده و به مرور زمان، این بخش به عنوان یک اداره‌ی تنظیم کننده عمل خواهد کرد. این اداره‌ی تنظیم‌کننده، مانند صنایع مخابرات، برق و هایدروکاربن‌ها، مسوولیت تنظیم امور پروسه مناقصه / داوطلبی را بر عهده خواهد داشت. به همین ترتیب، بخش‌های عملیاتی این وزارت که متشکل از تصدی افغان‌گاز، فابریکه کود و ‌برق، تصدی ذغال‌سنگ شمال و فابریکه سمنت جبل‌السراج است، هر یک به شرکت مبدل خواهند شد.

این وزارت جهت استفاده موثر از منابع برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری در سکتور صنایع استخراجی؛ اصلاحاتی را تطبیق نموده است، که از آن‌جمله می‌توان در مورد چارچوب حقوقی شامل قانون هایدروکاربن‌ها، قانون جدید معادن و مقرره معدن‌کاری برای طی مراحل، تطبیق و مدیریت مؤثر قراردادهای معادن و هایدروکاربن‌ها اشاره نمود.

روش و سیاست جدید وزارت معادن جهت زمینه‌سازی سرمایه‌گذاری خصوصی و گسترش علاقمندی سرمایه‌گذاران در سکتور منرال‌ها با در نظرداشت منافع ملی افغانستان تصویب و در حال تطبیق می‌باشد. در ضمن حفاظت و تأمین امنیت شرکت‌ها و کمپنی‌هایی که تمایل سرمایه‌گذاری در سکتور را دارند مسوولیت این وزارت بوده تا کشور را به‌سوی یک جامعه مدرن، عصری، پایدار و توانا بکشاند.

 

چشم انداز

ما مبتنی بر دانش، استفاده پایدار و شفافیت در سکتور صنایع استخراجی افغانستان، حامی توسعه مساویانه می‌باشیم.

 

ماموریت

پالیسی‌سازی، عملیات و تنظیم سکتور صنایع استخراجی جهت استفاده مؤثر، مثمر و پایدار برای رشد اقتصاد ملی.

 

فعالیت ها

  1. توسعه و اصلاح ساختار سازمانی وزارت
  2. مدیریت معلومات جیولوجیکی
  3. مدیریت و تطبیق قراردادها
  4. حکومت‌داری شفاف و پاسخگو
  5. ایجاد محیط کارا برای انجام کسب‌وکار در این سکتور

اهداف

مدیریت مؤثر منابع طبیعی، ایجاد فرصت‌های شغلی، رشد اقتصاد ملی و تشویق سرمایه‌گذاری سکتورِ خصوصی جهت استخراج منرال‌ها و هایدروکاربن‌ها به منظور افزایش درآمد و تقویت عواید ملی.