ظواهر معدنی ولایت تخار

ولایت تخار در شمال افغانستان موقعیت داشته، به طرف شمال آن جمهوریت تاجیکستان، به طرف شرق آن ولایت بدخشان، به طرف جنوب آن ولایات پنجشیر و بغلان و طرف غرب آن ولایت کندز موقعیت دارد.

نفوس مجموعی این ولایت نظر به سالنامه برآورد نفوس اداره ملی احصائیه و معلومات، در حدود (1,093,092)تن میرسد.

نظر به سروی های انجام شده توسط سروی جیولوجی افغانستان و ریاست معادن مربوطه، این ولایت دارای معادن و ظواهر معدنی متعدد بوده که از آن جمله طلای پاشان در ساحه سمتی ، نورابه، حصار، و انجیر، نمک در تاقچه و چال، کوارتز در فرخار، ازبست در دهنه سلطان، زغال سنگ  و آب معدنی در فرخار و بازارک موقعیت دارد.

نقشه معادن و ظواهر معدنی ولایت تخار