همه بست های خالی

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۶ - ۱۴:۱۸
Background image

اعلان مجدد - آفیسر حقوقی

وزارت معادن و پترولیم متصدی توسعه سکتور و تمام منابع مینرالی و هایدروکاربن‌ها از طریق تطبیق بهترین روش‌های بین‌المللی، پالیسی‌ها، مقرره‌ها و طرزالعمل‌ها به منظور تشویق سرمایه‌گذاری‌های . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۷ - ۱۵:۱۵
Background image

اعلان مجدد – عضو کمیته تخنیکی معادن – بخش مالی

 

. . .
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:  
عنوان وظیفه: عضو کمیته تخنیکی معادن – بخش مالی
وزارت یا اداره: معادن و پترولیم
موقعیت پست:
پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۷ - ۱۵:۱۲
Background image

اعلان مجدد – عضو کمیته تخنیکی معادن – بخش حقوقی

 

معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:  
عنوان وظیفه: عضو کمیته تخنیکی معادن – بخش حقوقی
وزارت یا اداره: معادن و پترولیم
موقعیت پست: . . .
پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۷ - ۱۵:۳
Background image

اعلان مجدد- عضو کمیته تخنیکی معادن – بخش تخنیکی (جیولوجی/معدن)

 

. . .
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:  
عنوان وظیفه: عضو کمیته تخنیکی معادن  – بخش تخنیکی (جیلوجی/معدن)
وزارت یا اداره: معادن و پترولیم
شنبه ۱۳۹۹/۶/۱۵ - ۱۴:۴۶
Background image

آفیسر حقوقی

درباره وزارت

وزارت معادن و پترولیم متصدی توسعه سکتور و تمام منابع مینرالی و هایدروکاربن‌ها از طریق تطبیق بهترین روش‌های بین‌المللی، پالیسی‌ها، مقرره‌ها و طرزالعمل‌ها به منظور تشویق . . .

شنبه ۱۳۹۹/۶/۱۵ - ۱۴:۴۴
Background image

تحلیلگر ارشد اقتصادی

درباره وزارت

وزارت معادن و پترولیم متصدی توسعه سکتور و تمام منابع مینرالی و هایدروکاربن‌ها از طریق تطبیق بهترین رویه‌های بین‌المللی، پالیسی‌ها، مقرره‌ها و طرزالعمل‌ها به منظور تشویق . . .

شنبه ۱۳۹۹/۶/۱۵ - ۱۴:۴۰
Background image

آفیسر حقوقی

وزارت معادن و پترولیم متصدی توسعه سکتور و تمام منابع مینرالی و هایدروکاربن‌ها از طریق تطبیق بهترین روش‌های بین‌المللی، پالیسی‌ها، مقرره‌ها و طرزالعمل‌ها به منظور تشویق سرمایه‌گذاری‌های . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۸ - ۱۶:۸
Background image

اعلان (13) بست رتبه دوم وزارت معادن و پترولیم

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (۱۳ بست) رتبه دوم  وزارت معادن و پترولیم را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان مجدد رقابتی می‌ سپارد.

  • ریاست معادن ولایات (فاریاب، غزنی، خوست، سرپل ، . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۱ - ۱۲:۴۵
Background image

کارشناس مسلکی تفتیش داخلی

About Ministry of Mines and Petroleum (MoMP):

Ministry of Mines and Petroleum is an enabler of the sector’s development and steward of all mineral and hydrocarbon resources through the . . .

Pagination