منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

شنبه ۱۳۹۸/۶/۲ - ۱۰:۵۸
Background image

اعلان بست های خالی ریاست معادن ولایت کنر

ریاست معادن ولایت کنر وزارت معادن و پترولیم به منظور سپردن کار به اهل کار به تعداد (8) بست خالی فنی و اداری خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده است.

علاقه مندذان میتوانند از تاریخ 27/5/1398 الی 7/6 1398 غرض اخذ فورم کاریابی به ریاست معادن ولایت کنر مراجعه نمایند.

دانلود لایحه وظایف بست ها:

شنبه ۱۳۹۸/۵/۱۲ - ۸:۱۲
Background image

عضو کمیته تخنیکی معادن  – بخش تخنیکی (جیالوجی/معدن)

کمیته تخنیکی معادن  

دولت جمهوری اسلامی افغانستان کمیته تخنیکی معادن را بر اساس احکام قانون معادن ایجاد می‌نماید. کمیته تخنیکی معادن منحیث کمیته/نهاد مستقل با وزارت معادن وپترولیم و . . .

بسته شده Show all

شنبه ۱۳۹۸/۶/۲ - ۱۰:۵۸

اعلان بست های خالی ریاست معادن ولایت کنر

ریاست معادن ولایت کنر وزارت معادن و پترولیم به منظور سپردن کار به اهل کار به تعداد (8) بست خالی فنی و اداری خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده است.

علاقه مندذان میتوانند از . . .

بازShow all

شنبه ۱۳۹۸/۵/۱۲ - ۸:۱۲
Background image

عضو کمیته تخنیکی معادن  – بخش تخنیکی (جیالوجی/معدن)

کمیته تخنیکی معادن  

دولت جمهوری اسلامی افغانستان کمیته تخنیکی معادن را بر اساس احکام قانون معادن ایجاد می‌نماید. کمیته تخنیکی معادن منحیث کمیته/نهاد مستقل با وزارت معادن وپترولیم و . . .
شنبه ۱۳۹۸/۵/۱۲ - ۸:۹
Background image

عضو کمیته تخنیکی معادن – بخش حقوقی

کمیته تخنیکی معادن

دولت جمهوری اسلامی افغانستان کمیته تخنیکی معادن را بر اساس احکام قانون معادن ایجاد می‌نماید. کمیته تخنیکی معادن منحیث کمیته/نهاد مستقل با وزارت معادن وپترولیم و . . .

شنبه ۱۳۹۸/۵/۱۲ - ۸:۴
Background image

عضو کمیته تخنیکی معادن – بخش مالی

. . .
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:  
عنوان وظیفه: عضو کمیته تخنیکی معادن – بخش مالی
وزارت یا اداره: معادن و پترولیم
موقعیت پست: