منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

شنبه ۱۳۹۹/۶/۱۵ - ۱۴:۴۶
Background image

آفیسر حقوقی

درباره وزارت

وزارت معادن و پترولیم متصدی توسعه سکتور و تمام منابع مینرالی و هایدروکاربن‌ها از طریق تطبیق بهترین روش‌های بین‌المللی، پالیسی‌ها، مقرره‌ها و طرزالعمل‌ها به منظور تشویق سرمایه‌گذاری‌های خصوصی با در نظر داشت نکات محیط‌زیستی و اجتماعی میباشد. این مسئولیت وزارت معادن و پترولیم میباشد تا از پیشرفت در زمینه تحقیقات، اکتشاف، توسعه و بهره‌بردای مینرال‌ها و هایدروکاربن‌ها اطمینان حاصل کند. . . .

شنبه ۱۳۹۹/۶/۱۵ - ۱۴:۴۴
Background image

تحلیلگر ارشد اقتصادی

درباره وزارت

وزارت معادن و پترولیم متصدی توسعه سکتور و تمام منابع مینرالی و هایدروکاربن‌ها از طریق تطبیق بهترین رویه‌های بین‌المللی، پالیسی‌ها، مقرره‌ها و طرزالعمل‌ها به منظور تشویق . . .

بسته شده Show all

شنبه ۱۳۹۸/۶/۲ - ۱۰:۵۸

اعلان بست های خالی ریاست معادن ولایت کنر

ریاست معادن ولایت کنر وزارت معادن و پترولیم به منظور سپردن کار به اهل کار به تعداد (8) بست خالی فنی و اداری خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده است.

علاقه مندذان میتوانند از . . .

بازShow all

شنبه ۱۳۹۹/۶/۱۵ - ۱۴:۴۶
Background image

آفیسر حقوقی

درباره وزارت

وزارت معادن و پترولیم متصدی توسعه سکتور و تمام منابع مینرالی و هایدروکاربن‌ها از طریق تطبیق بهترین روش‌های بین‌المللی، پالیسی‌ها، مقرره‌ها و طرزالعمل‌ها به منظور تشویق . . .

شنبه ۱۳۹۹/۶/۱۵ - ۱۴:۴۴
Background image

تحلیلگر ارشد اقتصادی

درباره وزارت

وزارت معادن و پترولیم متصدی توسعه سکتور و تمام منابع مینرالی و هایدروکاربن‌ها از طریق تطبیق بهترین رویه‌های بین‌المللی، پالیسی‌ها، مقرره‌ها و طرزالعمل‌ها به منظور تشویق . . .

شنبه ۱۳۹۹/۶/۱۵ - ۱۴:۴۰
Background image

آفیسر حقوقی

وزارت معادن و پترولیم متصدی توسعه سکتور و تمام منابع مینرالی و هایدروکاربن‌ها از طریق تطبیق بهترین روش‌های بین‌المللی، پالیسی‌ها، مقرره‌ها و طرزالعمل‌ها به منظور تشویق سرمایه‌گذاری‌های . . .