منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ - ۱۱:۲۰
Background image

کارشناس امور  اقتصادی معادن

عنوان وظیفه:

کارشناس امور  اقتصادی معادن

بست:

4

وزارت یا اداره:

معادن و پترولیم

موقعیت پست:

کابل

بخش مربوطه:

ریاست پروژه مس عینک

تعداد پست:

1

گزارشده به:

امر تطبیق از مدیریت قراردادها پروژه

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ - ۱۱:۱۷
Background image

ترجمان زبان انگلیسی

عنوان وظیفه:

ترجمان زبان انگلیسی

بست:

4                                                                                                               . . .

بسته شده Show all

دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۷ - ۱۳:۵۶

اعلان بست های (3،4 و 5) ولایات پروان، هرات، فراه و غور

برای ثبت درخواست الکترونیکی برای بست های وزارت معادن و پترولیم بالای لینک ذیل کلیک نمائید:

https://mompjobs.gov.af/onlineform/public/ 

شماره ریاست/آمریت بست عنوان بست تعدا . . .
دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۷ - ۱۳:۲۵

اعلان بست های (3،4 و 5) ولایات غزنی، نورستان، کنرو لغمان

برای ثبت درخواست الکترونیکی برای بست های وزارت معادن و پترولیم بالای لینک ذیل کلیک نمائید:

https://mompjobs.gov.af/onlineform/public/ 

. . .
شماره ریاست/آمریت بست تعداد تعداد
یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۶ - ۱۱:۴۹

اعلان بست های (3،4 و 5) ولایات بغلان، بدخشان، کندهار و هلمند

برای ثبت درخواست الکترونیکی برای بست های وزارت معادن و پترولیم بالای لینک ذیل کلیک نمائید:

https://mompjobs.gov.af/onlineform/public/ 

 

شماره ریاست/آمریت بست عنوان بست ت . . .
یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۶ - ۱۰:۲۷

اعلان بست های (3،4 و 5) ولایات سمنگان، فاریاب، تخار و کندز

برای ثبت درخواست الکترونیکی برای بست های وزارت معادن و پترولیم بالای لینک ذیل کلیک نمائید:

https://mompjobs.gov.af/onlineform/public/ 

شماره ریاست/آمریت بست عنوان بست تعدا . . .
یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۶ - ۹:۴۵

اعلان بست های (3،4 و 5) ولایات میدان وردک، بلخ، جوزجان و سرپل

برای ثبت درخواست الکترونیکی برای بست های وزارت معادن و پترولیم بالای لینک ذیل کلیک نمائید:

https://mompjobs.gov.af/onlineform/public/ 

شماره ریاست/آمریت بست عنوان بست تعدا . . .
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۱ - ۱۲:۳۶

اعلان بست های (4،3 و 5) ولایات لوگر، کاپیسا، پنجشیر و بامیان

برای ثبت درخواست الکترونیکی برای بست های وزارت معادن و پترولیم بالای لینک ذیل کلیک نمائید:

https://mompjobs.gov.af/onlineform/public/ لایحه وظایف

. . .
شماره آمریت بست عنوان بست

بازShow all

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ - ۱۱:۲۰
Background image

کارشناس امور  اقتصادی معادن

عنوان وظیفه:

کارشناس امور  اقتصادی معادن

بست:

4

وزارت یا اداره:

معادن و پترولیم

موقعیت پست:

کابل

. . .
یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ - ۱۱:۱۷
Background image

ترجمان زبان انگلیسی

عنوان وظیفه:

ترجمان زبان انگلیسی

بست:

4                                                                                                               . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ - ۱۱:۱۱
Background image

مدیر اجراییه

عنوان وظیفه:

مدیر اجراییه

بست:

5

وزارت یا اداره:

معادن و پترولیم

موقعیت پست:

کابل

بخش مربوطه:

. . .