تکنیشن  پالنتولوجی

urgent_user
Sat, Jun 01 2024 1:36 PM
س

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

مرکز

 

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

تکنیشن  پالنتولوجی

بست:

۵

وزارت یا اداره:

معادن و پترولیم

موقعیت پست:

کابل

بخش مربوطه:

ریاست لابراتوار ها

تعداد پست:

۱

گزارشده به:

آمریت لابراتوار پتروکرافی و پالنتولوجی

گزارش­گیر از:

ندارد

کود بست:

017-40-90-32

تاریخ بازنگری:

 

     

هدف وظیفه: اجرای فعالیت های امور تشخیص و تعین نوعیت فوسیل ها و عمر نسبی احجار جهت حصول اهداف اداره           

        صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

        وظایف تخصصی:

 1. اجرای تعین و تشخیص فوسیل ها از نمونه های جیولوجیکی به منظور تثبیت نوعیت آنها.
 2. اجرای فعالیت های تعین و تشخیص میکرو فوسیل ها بوسیله مایکروسکوپ و دیگر ماشین آلات پالیونتولوجیکی.
 3. انجام امور آماده سازی نمونه ها به اساس معیار های قبول شده و طرزالعمل های کنترول کیفیت.
 4. اجرای کارگروپی در گروپ های منظم که توسط آمر لابراتوار تنظیم میگردد جهت هماهنگی و انجام مؤثر فعالیت های لابراتواری.
 5. حصول اطمینان از پاکی و آماده کردن لابراتوار به منظور پیشبرد امور تعین و تشخیص نمونه ها
 6. حصول اطمینان از اینکه امور مطالعه احجار با در نظرداشت طرزالعمل های کنترول کیفیت و سایر طرزالعمل .ها ی موجود به منظور جلوگیری از اشتباه و دقیق بودن پروسه. 
 7. گزارش نتایج به تکنیشن ارشد تحلیل احجار و منرالها به منظور حصول اطمینان از دقیق بودن نتیجه لابراتواری نیل به اهداف.
 8. رعایت قواعد صحت و مصئونیت لابراتوار در تمام اوقات به منظور جلوگیری از بروز حوادث..

       وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 2. داشتن مسولیت در حفظ، پاکی و نگهداری تجهیزات لابراتواری.
 3. ارایه مشوره بمنظور حل مشکلات وظیفوی اداره مربوط
 4. راهنمائی کارکنان جدیدالتقرر و انتقال تجارب لازمه به آنها، بمنظور بهبود اجراات بخش مربوطه؛
 5. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد، بمنظور مطلع ساختن آمریت مربوطه
 6. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود

        وظایف همآهنگی:

 1. اجرای کارگروپی در گروپ های منظم که توسط آمر لابراتوار تنظیم میگردد جهت هماهنگی و انجام مؤثر فعالیت های لابراتواری.

 

 

 

 

        شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

1. تابعیت افغانستان را داشته باشد.

2. سن وی از (۱۸) سال کمتر و از (۶۴) سال بیشتر نباشد.

         رشته تحصیلی:

 1. داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: . اکتشاف معادن، جیولوجی و معادن،و سایر رشته های مرتبط، به درجه تحصیلی بالاتر از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج از کشور در رشته های فوق ترجیح داده میشود.

 

        تجربه کاری:

 1. نیاز ندارد.

 

مهارت های لازم:

 • تسلط به یکی از زبان های رسمی ملی(پشتو یا دری)
 • مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه مربوطه.

اشخاص واجد شرایط میتوانند فورمه درخواستی از ویب سایت وزارت معادن وپترولیم بدست آورد لینک https://momp.gov.af/dr/all-vacancies?page=0

فورم درخواستی (ورد)

   بعداز خانه پوری ازتاریخ 20/11/1445 الی2/12/1445 هجری قمری مطابق  9/3 /1403 الی  193 /1403 هجری شمسی که ختم اعلان میباشد, فورم های درخواستی خویش را به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت معادن وپترولیم واقع چهاراهی عبدالحق یا اداره اصلاحات اداری وخدمات ملکی واقع سنا توریم دارالامان  بعد از خانه پوری ضم اسناد تحصیلی ،تجربه کاری فوتوکاپی تذکره تسلیم نمایند ، ویا به ایمیل آدرس ذیل

 ارسال نماید arcsa.recruitment@gmail.com

وظایف مرتبطShow all

Back to vacancies