ثبت شکایات تیلفونی

ما صدای شما را می‌شنویم!

 

حالا شما می‌توانید شکایت‌های خود را از طریق سیستم خط تلفنی اتومات وزارت معادن و پترولیم ثبت نمایید.

0729133733

یادداشت: تعهد ما این‌ است که هویت شما محفوظ بماند.

 

complints