همه بست های خالی

پنجشنبه ۱۴۰۳/۲/۲۰ - ۱۲:۴۰
Background image

ترجمان چینائی

. . .

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه

ترجمان چینائی

گرید

C قدم اول

نوعیت بست

حمایوی

وزارت یا اداره

شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ - ۱۱:۵۲
Background image

کارشناس  برنامه نویسی  مدیریت سیستم های معلوماتی

. . .

عنوان وظیفه:

کارشناس  برنامه نویسی  مدیریت سیستم های معلوماتی

بست:

4

وزارت یا اداره:

معادن وپترولیم

موقعیت پست:

شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ - ۱۱:۴۸
Background image

مدیر تحلیل معلومات

عنوان وظیفه:

مدیر تحلیل معلومات

بست:

5

وزارت یا اداره:

معادن وپترولیم

موقعیت پست:

کابل

بخش مربوطه . . .

شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ - ۱۱:۴۴
Background image

آمریت کلکسیون منابع طبیعی  

عنوان وظیفه:

آمریت کلکسیون منابع طبیعی   

بست:

۳

وزارت یا اداره:

معادن و پترولیم

موقعیت پست:

کابل

. . .
شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ - ۱۱:۳۹
Background image

آپریتر GIS

. . .

عنوان وظیفه:

آپریتر GIS

بست:

5

وزارت یا اداره:

معادن وپترولیم

موقعیت پست:

کابل

بخش مربوطه:

شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ - ۱۱:۳۷
Background image

همکار کارشناس شبکه 

عنوان وظیفه:

همکار کارشناس شبکه                                                                  

بست:

۵

وزارت یا اداره:

معادن . . .

شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ - ۱۱:۳۴
Background image

متخصص برق دیتا سنتر

عنوان وظیفه:

متخصص برق دیتا سنتر

بست:

۳

وزارت یا اداره:

معادن و پترولیم

موقعیت پست:

کابل

بخش . . .

شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ - ۱۱:۲۴
Background image

همکار کارشناس کمره های امنیتی

عنوان وظیفه:

همکار کارشناس کمره های امنیتی

بست:

۵

وزارت یا اداره:

معادن و پترولیم

موقعیت پست:

کابل

. . .
شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ - ۱۱:۲۰
Background image

همکار کارشناس سخت افزار

عنوان وظیفه:

همکار کارشناس سخت افزار

بست:

۵

وزارت یا اداره:

معادن و پترولیم

موقعیت پست:

کابل

بخش . . .

Pagination