اعلامیه های مطبوعاتی

  اعلامیه های مطبوعاتی وزارت معادن و پترولیم
- اعلامیه وزارت معادن و پترولیم در رابطه به نشردومین گزارش نظارتی کمیته میک (MEC)
- اعلامیه وزارت معادن وپترولیم در مورد گزارش 8 صبح در ارتباط به پروژه تاپی
   

 

اطلاعیه داوطلبی معادن مقیاس کوچک

26 سرطان 1398

وزارت معادن و پترولیم به تعداد 19 ساحه معادن مواد ساختمانی را که در ولایات ننگرهار، لغمان، بدخشان، و کنر موفعیت دارد ساعت 09:30 قبل از ظهر مورخ 5/5/1398 در سیستم ثبت درخواست ها درج میگردد.

علاقه مندان می توانند بشکل آنلاین درخواست های خویش را از طریق آدرس الکترونیکی  (https://onlineapp.momp.gov.af/) به ساحات موارد نظر ثبت نمایند. مطابق احکام قانون درخواست ها به اساس حق تقدم مورد ارزیابی قرار میگیرد.

 

-------------------------------------------------------------------------------

kadsterkaadster

-------------------------------------------------------------------------------

اطلاعیه معدنکاری به مقیاس کوچک
8 جوزا 1398
به تعداد (21) ساحه معادن مواد ساختمانی  (ریگ و جغل و سنگ تعمیراتی ) مربوطات زون غرب ولایات 0 هرات، دایکندی، هلمند و غور ) قرار است ساعت 9:30 قبل از ظهر مورخ 11 سرطان سال جاری در سیستم درخواست به شکل آنلاین نشر گردد.

علاقه مندان میتوانند در خواست های خویش را برای 21 ساحه معادن مواد ساختمانی که تفصیلات آن در جدول ذکر گردیده بشکل آنلاین  (http://onlineapp.momp.gov.af) از تاریخ 11 سرطان 1398 ساعت 9:30 ثبت نمایند.

-------------------------------------------------------------------------------

اطلاعیه داوطلبی معادن مقیاس کوچک

30 جوزا 1398

روز شنبه مورخ 01/04/1398 ساعت 09:30     بتعداد 15 ساحه مشخص شده معادن احجار تزئینی ( سنگ مرمر و تراورتین) که در ولایات کابل، میدان وردک، دایکندی، بامیان، پروان موقعیت دارد در سیستم ثبت در خواستی ها نشر میگردد.

علاقه مندان میتوانند در خواست های خویش را بشکل آنلاین(https://momp.gov.af/new-large-scale-tenders) ثبت نمایند.

-------------------------------------------------------------------------------

خبـرنامــه

۲۳ جوزا ۱۳۹۸

حصول مقروضیت های (۱۷) شرکت معدنکاری از جانب وزارت معادن وپترولیم

با ایجاد کمیته مقروضیت ها در وزارت معادن وپترولیم تمامی مقروضیت های شرکت های  قراردادی معدنکاری بررسی وگزارش آن به شورای عالی اقتصادی ارایه میگرددکه بعداز فیصله های آن شورا، آمریت جمع آوری عواید مطابق فیصله فوق الذکر مقروضیت شرکت های قراردادی معادن را محاسبه و به اقساط تقسیم بندی نموده، روند تحصیل آن آغاز میگردد.

در مجموع ۳۳ شرکت مقروض این وزارت بوده که از جمله ۱۷ شرکت حسابات شان تصیفه و حسابات ۱۶ شرکت دیگر نیز به زود ترین فرصت تصفیه خواهد گردید.

قابل یاد آوریست که مجموع مقروضیت های جمع آوری شده(۲۵۵۸۳۵۶۶۴) افغانی می باشد و باقی مقروضیت ها به (۴۴۱۷۷۹۹۹۰) افغانی میرسد که شرکت ها مطابق جدول زمان بندی شده اقساط خویش را می پردازند.

-------------------------------------------------------------------------------

اطلاعیه داوطلبی معادن مقیاس بزرگ

22 جوزا 1398

وزارت معادن و پترولیم ج.ا. طبق احکام قانون جدید معادن و پالیسی معدنکاری به منظور تشویق، حمایت و جذب سرمایه گذاری های داخلی بالای معادن بزرگ پروژه های داوطلبی ۱ - معادن مرمر ولایت کاپیسا ۲ - تالک ولایت کاپیسا ۳- مرمر ولایت هرات۴ - تراورتین ولایت وردک ۵ - و مرمر ولایت پروان را از طریق ویب سایت این وزارت به داوطبی گذاشته است.

به منظور دریافت معلومات بیشتر به لینک اعلانات داوطلبی ویب سایت وزارت معادن و پترولیم مراجعه نمائید.

https://momp.gov.af/new-large-scale-tenders

-------------------------------------------------------------------------------

اعــلامیه مطبوعــاتی

18 ثور 1398

فسخ قرارداد پروژه طلای نورابه و سمتی ولسوالی چاه آب ولایت تخار با شرکت ویست لند جنرال تریدنگ

قرارداد پروژه طلای نورابه وسمتی ولسوالی چاه اب ولایت تخار که به اساس مصوبه شماره هفت (۷) مورخ ۱۶/۲/۱۳۸۷ شورای عالی وزیران ج.ا.ا فی مابین وزارت معادن وپترولیم و شرکت ویست لند جنرال تریدنگ کمپنی WLGT به سرمایه گذاری ابتدایی ۵۰ میلون افغانی در مراحل تفحص و اکتشاف و در مرحله بهره برداری الی مبلغ ۲ ملیارد افغانی به مساحت ۱۴ کیلو متر مربع عقد گردیده بود، نظر به گزارش هیئت مختلط بررسی قرارداد مذکور و فیصله کمیسون تدارکات ملی افغانستان قرارداد پروژه طلای نورابه و سمتی ولسوالی چاه آب ولایت تخار بنابر عدم اجرای مکلفیت های مندرج قرارداد خویش منجمله عدم پرداخت مقروضیت ها، عدم اجرای مکلفیت های استخراجی، اجتماعی و محیط زیستی، ۱ ثور ۱۳۹۸ شماره جلسه یکصدوهشتادو ششم ۱۸۶ فسخ گردید.

 قابل یادآوری است که کمیسون تدارکات ملی افغانستان به وزارت های اقتصاد، عدلیه، تدارکات ملی و وزارت معادن وپترولیم وظیفه سپرده است تا موضوع مقروضیت شرکت متذکره را از نگاه حقوقی بررسی نمایند.