تاریخچه وزارت

ساحات منابع فرهنگی در سرتاسر افغانستان نشان دهنده آن است که بعضی از شیوه‌های معدنکاری در افغانستان برای هزاران سال جزو فرهنگ این منطقه بوده است ومردمان این مرزوبوم از چندین سال بدینسو در استخراج معادن رول های موثری را بازی نمود اند،  آثار ساخته شده از سنگ لاجورد که به ۴۵۰۰ سال پیش ارتباط می‌گیرد، در زمان کشف بین النهرین بوجود آمده است. ناگفته نباید گذاشت که ظواهر لاجورد در این نیمکره تنها در افغانستان وجود دارد. طبیعتا در طی این مدت روند استخراج معادن مبتنی بر آزمایش کشف سطحی بوده نه به شکل زیرزمینی بجز ذخایر طلا،  نقره،  مس،  یاقوت،  زمرد و سنگهای دارای فلز.

تاریخچه ما را بخوانید

history

چشم انداز

یک بخش استخراجی مبتنی بر دانش، پایدار، شفاف و کارآمد که از توسعه عادلانه وسیع افغانستان پشتیبانی می کند

 

ماموریت

یک بخش استخراجی مبتنی بر دانش، پایدار، شفاف و کارآمد که از توسعه عادلانه وسیع افغانستان پشتیبانی می کند

فعالیت ها

فعالیتهای کنونی وزارت معادن را بازسازی،  انکشاف و تنظیم سرمایه گذاری دوستانه،  نظارت از قرارداد مس عینک،  به داوطلبی گذاشتن معدن آهن حاجیگک،  انکشاف ساحات موجود هایدروکاربن ها،  و اکتشاف بیشتر منابع ذغال سنگ،  طلا،  نقره،  مس و آهن تشکیل می دهد.

اهداف

اهداف درازمدت وزارت شامل ایجاد اداره موثر جهت استفاده موثر از منابع طبیعی،  ایجاد اشتغال وظیفوی،  رشد اقتصاد کشور وهمچنان تشویق سرمایه گذاری در سکتور معادن و هایدروکاربن‌ها و بلند بردن عواید و توانائی های دولت می‌باشد.

ساختار وزارت

وزارت معادن وپترولیم از بدو تاسیس تا اکنون یک مسیر طولانی را سپری کرده و نام های متفاوت را پشت سرنهاده است بناء وقتی ما به تاریخ این وزارت می نگریم می بینیم که وزارت معادن وپترولیم به نام های چون ماموریت معدن، مدیریت معادن، مدیریت عمومی معادن در چوکات وزارت  اقتصادملی آن وقت آغاز به فعالیت نموده است که باالآخره در سال 1316هـ ، ش در دوره صدارت محمد هاشم خان به عنوان ریاست مستقل معادن ارتقاء کرد.

با تجارب حاصله درحیطه ی ریاست وگسترده شدن فعالیت آن  در سال 1318هـ، ش بنا  به ارزش اساسی معادن در رشد وثبات اقتصادی دولت صدارتی آنزمان تصمیم به اهداف وایجاد وزارت معادن گرفته شد که پس از تصویب دولت صدارتی آنزمان در سال 1318هـ، ش وزارت معادن تحت اداره رحیم الله خان ادامه فعالیت نمود و بیشترین کارهای آن استخراج وفروش معدن نمک کلفگان و زغالسنگ کاجی خیل غوربند بودکه به صورت خوب خرید وفروش میگردید.

 

لایحه وظایف ریاست های مقام وزارت و معینیت ها

     
- لایحه وظایف ریاست های مقام وزارت دانلود فایل
- لایحه وظایف ریاست های معینیت تخنیکی  دانلود فایل
- لایحه وظایف ریاست های معینیت پالیسی و برنامه ها دانلود فایل
- لایحه وظایف ریاست های معینیت سروی جیولوجی دانلود فایل
- لایحه وظایف ریاست های معینیت مالی و اداری  دانلود فایل

 

mop