تدارک مقدار 8 تن سلفاتریت برای تصدی فابریکات کود و برق مزار شریف

Feroz_momp
tender

تاریخ نشر

تاریخ ختم

ریاست تصدی فابریکات کود برق مزار شریف به تدارک مقدار 8تن سلفاتریت مطابق مشخصات ضرورت دارد ،شرکت ها وکمپنی های که توانایی رسانیدن سلفاتریت مورد نیاز را مطابق مشخصات داشته باشند غرض اخذ شرطنامه از مدیریت عمومی تدارکات اجناس تصدی کود برق واقع پل امام بکری ولسوالی دهدادی مزار شریف الی تاریخ 1398/04/31 روز دوشنبه  ساعت 04:00 بعد از ظهر که آخرین روز اخذ شرطنامه میباشد شرطنامه را اخذ نموده میتواند. مراجعه نمایند.

ضرب العجل (آفرگشائی) روز سه شنبه بتاریخ1398/05/01ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر میباشد.

تضمین آفر بصورت ( بانک گرنتی یا پول نقد  مبلغ (450,000)چهارصدوپنجاه هزار  افغانی اهلیت داوطلبی میباشد.

More tenders

یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۴ - ۱۱:۳۴
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت معادن و پترولیم در نظر دارد، قرارداد تدارک 41قلم لوازم ولدنگ کاری ضرورت آمریت 94.5کیلومتر پایپ لاین . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۳ - ۸:۵۰
Background image

تصدی افغان گاز به مقدار 10,000کیلوگرام مایع کیمیاوی انگیبیتور ضرورت  دارد

وزارت معادن و پترولیم به نمایندگی تصدی افغان گاز به مقدار 10,000کیلوگرام مایع کیمیاوی انگیبیتور ضرورت  دارد، شرکت ها و کمپنی های که توانائی تهیه آنرا مطابق مقرارت داشته باشد بعد از اخذ . . .

Back to tenders