تدارک مقدار 8 تن سلفاتریت برای تصدی فابریکات کود و برق مزار شریف

Feroz_momp
tender

تاریخ نشر

تاریخ ختم

ریاست تصدی فابریکات کود برق مزار شریف به تدارک مقدار 8تن سلفاتریت مطابق مشخصات ضرورت دارد ،شرکت ها وکمپنی های که توانایی رسانیدن سلفاتریت مورد نیاز را مطابق مشخصات داشته باشند غرض اخذ شرطنامه از مدیریت عمومی تدارکات اجناس تصدی کود برق واقع پل امام بکری ولسوالی دهدادی مزار شریف الی تاریخ 1398/04/31 روز دوشنبه  ساعت 04:00 بعد از ظهر که آخرین روز اخذ شرطنامه میباشد شرطنامه را اخذ نموده میتواند. مراجعه نمایند.

ضرب العجل (آفرگشائی) روز سه شنبه بتاریخ1398/05/01ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر میباشد.

تضمین آفر بصورت ( بانک گرنتی یا پول نقد  مبلغ (450,000)چهارصدوپنجاه هزار  افغانی اهلیت داوطلبی میباشد.

More tenders

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۶ - ۱۳:۴
Background image

اطلاعیه تصمیم عقد قرارداد

بدینوسیله به تأسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت معادن و پترولیم در نظر دارد، قرارداد تدارک 11قلم اجناس دستگاه تجرید سلفر تصدی افغان گاز  را تحت . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۹ - ۱۴:۵۷
Background image

تدارک، نصب ومنتاژ ترازوتناژبلند معه اعماراطاقها درولایت ننگرهار

نام پروژه: تدارک، نصب ومنتاژ ترازوتناژبلند معه اعماراطاقها درولایت ننگرهار

نمبر تشخیصیه پروژه: MOMP/W-07/LNB/1398

 

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۹ - ۸:۲۳
Background image

تهیه و تدارک 4 قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی

وزارت معادن و پترولیم قرار است پروژه تهیه و تدارک 4 قلم وسایل ریاست تکنالوژی معلوماتی طبق مشخصات ضرورت دارد، شرکت ها و کمپنی های که توانائی تهیه آنرا مطابق مقرارت داشته باشد بعد از اخذ . . .

Back to tenders