اعمار موانع سیمی جهت عدم تردد و گشت و گذار ساحه تشعشعات مواد رادیواکتیف کوه قصبه ولایت کابل

firoz_admin
vv

تاریخ نشر

تاریخ ختم

ریاست تدارکات وزارت معادن وپترولیم به نمایندگی ریاست اداری و خدمات خویش از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل می­نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه (اعمار موانع سیمی جهت عدم تردد و گشت¬وگذار ساحه تشعشعات مواد رادیواکتیف کوه قصبه ولایت کابل)، اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را از آمریت تدارکات ساختمانی اخذ و آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات از تاریخ نشر اعلان (چهارشنبه 29 ثور سال روان) الی مدت (21)روز تقویمی بدست آورده میتوانند آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی­باشد.تضمین آفر بشکل بانک گرنتی مبلغ (550،000 پنج صد و پنجاه هزار افغانی) اهلیت داوطلبی میباشد.جلسه آفرگشایی به روز معینه در ریاست تدارکات وزارت معادن و پترولیم واقع چهاراهی عبدالحق جوار مسلخ، کابل تدویر می­گردد. 

More tenders

چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۲ - ۱۵:۱۶
Background image

داوطلبی پروژه (اعمار دیوار احاطه مقر وزارت معادن و پترولیم)

ریاست تدارکات وزارت معادن وپترولیم به نمایندگی ریاست اداری و خدمات خویش از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل می آورد تا در پروسه داوطلبی پروژه (اعمار دیوار احاطه مقر وزارت معادن و پترو . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۱ - ۱۱:۳۰
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

نام پروژه: اعمار و انتقال ترازوی تناژ بلند ریاست معادن ولایت ننگرهار از ساحه چکنوری به ساحه تورخممربوط وزارت معادن و پترولیم 

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۰ - ۸:۵۹
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، که ریاست تدارکات وزارت معادن و پترولیم در نظر دارد، قرارداد "اعمار قیچی پوش تعمیرات ریاست معادن . . .

Back to tenders