تهیه و تدارک (160000) لیتر دو نوع تیل تصدی کود و برق مزار شریف

firoz_admin
ddd

تاریخ نشر

تاریخ ختم

ریاست تصدی کود وبرق مزار شریف به مقدار (160000) لیتر دو نوع تیل ضرورت دارد.

برای معلومات بیشتر (اینجا) را کلیک نمائید

More tenders

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱/۶ - ۸:۲۸
Background image

تهیه و تدارک مقدار 220 کیلوگرام سالتیک و مقدار 5000 حلقه واشل رابری تصدی کود و برق مزار شریف

 ریاست تصدی کود و برق مزار شریف به مقدار 220 کیلوگرام سالتیک و مقدار 5000 حلقه واشل رابری ضرورت دارد:

برای معلومات بیشتر ( اینجا ) را کلیک نمائید 

دوشنبه ۱۳۹۹/۱/۴ - ۱۰:۱۷
Background image

تهیه و تدارک مقدار (60) تن کاستک سودا تصدی کود و برق و مزار شریف

ریاست تصدی کود و برق مزار شریف به مقدار (60) تن کاستک سودا ضرورت دارد.

برای معلومات بیبشتر (اینجا) کلیک نمائید.

دوشنبه ۱۳۹۹/۱/۴ - ۱۰:۴
Background image

تهیه و تدارک (160000) لیتر دو نوع تیل تصدی کود و برق مزار شریف

ریاست تصدی کود وبرق مزار شریف به مقدار (160000) لیتر دو نوع تیل ضرورت دارد.

برای معلومات بیشتر (اینجا) را کلیک نمائید

Back to tenders