اخیرShow all

Wed, Jun 12 2024 3:30 PM مرکز
Background image

اطلاعیه عمومی جهت اعطای قرارداد

 

پس از طی مراحل پروسه تدارکاتی ازطریق اداره محترم تدارکات ملی، کمیسیون تدارکات ملی به اساس حکم شماره 275 مورخ 2024/06/05، پروژه حفاری، تکمیل و آزمایش دو حلقه چاه استخراجی درساحه یتیم . . .

Sun, Jun 09 2024 9:08 AM مرکز
Background image

اعلان داوطلبی 3 ساحه معدنکاری مقیاس کوچک

وزارت معادن و پترولیم قرارداد 3 پروژه معدنکاری مقیاس کوچک سنگ رخام مربوطات ولسوالی ریگستان ولایت کندهار و سنگ گچ بلاک های A و B ساحه کورتاو قوش تپه ولسوالی چهار دره ولایت کندز را که . . .

Sun, Jun 09 2024 9:04 AM مرکز
Background image

اعلان داوطلبی

موضوع: نشر اعلان تعدیل 11.243 (یازده اعشاریه دوصد و چهل و سه) جریب زمین میدان ترانسپورت (هده سابق کابل) مارکیت فعلی سینافر ملکیت آمریت تفحصات شمال 

ریاست تدارکات وزارت معادن و پترولیم . . .

Thu, Jun 06 2024 11:38 AM مرکز
Background image

اعلان داوطلبی

ریاست تدارکات وزارت معادن و پترولیم از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل میاورد تا در جلسه آفرگشایی ملکیت ریاست سروی هایدرو کاربن های این وزارت به مساحت (2650) متر مربع واقع چوک . . .

Wed, Jun 05 2024 11:51 AM
Background image

اعلان:

داوطلبی اعمار و نصب ترازوی تناژ بلند ریاست معادن ولایت غزنی.

ریاست تدارکات وزارت معادن و پترولیم از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه نامبرده اشتراک نموده . . .

Tue, Jun 04 2024 1:31 PM
Background image

اعلان داوطلبی

نام پروژه: اعمار و نصب ترازوی تناژ بلند ریاست معادن ولایت زابل

ریاست تدارکات وزارت معادن و پترولیم از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه نامبرده اشتراک . . .

Sun, Jun 02 2024 11:36 AM مرکز
Background image

Pagination