تحلیلگر ارشد اقتصادی

firoz_admin
شنبه ۱۳۹۹/۶/۱۵ - ۱۴:۴۴
یی

تاریخ نشر

تاریخ ختم

درباره وزارت

وزارت معادن و پترولیم متصدی توسعه سکتور و تمام منابع مینرالی و هایدروکاربن‌ها از طریق تطبیق بهترین رویه‌های بین‌المللی، پالیسی‌ها، مقرره‌ها و طرزالعمل‌ها به منظور تشویق سرمایه‌گذاری‌های خصوصی با در نظر داشت نکات محیط‌زیستی و اجتماعی میباشد. این مسئولیت وزارت معادن و پترولیم میباشد تا از پیشرف در زمینه تحقیقات، اکتشاف، توسعه و بهره‌بردای مینرال‌ها و هایدروکاربن‌ها اطمینان حاصل کند. رویکرد وزارت معادن و پترولیم ایجاد بالاترین سطح کارایی در سطح وزارت، توسعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری به گونه شفاف و واضح از طریق قوانین، مقرره‌ها و پالیسی‌های مدرن و ایجاد رژیم مالی فعال و رو به پیشرفت میباشد.

Job Summary:

تحلیل‌گر ارشد اقتصادی باید توانایی بالا در زمینه میتود‌ ها و تکنیک‌های گزارش‌دهی داشته، توانایی انجام مطالعات تحقیقاتی به منظور جمع‌آوری و تحلیل دیتای اقتصادی و ارائه یافته‌ها داشته باشد؛ همچنان باید بتواند پالیسی‌ها و طرزالعمل‌های مربوط به ساحۀ برنامه ها را بر اساس معلومات بدست امده از منابع مختلف و پیچیده را به شکل مفهومی تهیه و ترتیب نماید؛ برعلاوه باید توانایی برنامه‌ریزی، هماهنگی و تسریع کارهای مربوط به پروژه را داشته و بتواند یادداشت‌هایی را با در نظر داشت زوایای مختلف تخنیکی(ساحه اقتصادی) پروژه پایپ‌لاین گاز تاپی بنویسد.

Duties & Responsibilities:

تحلیلگر ارشد اقتصادی مسئول همکاری با مسؤول دفتر هماهنگی پروژه تاپی و تیم دفتر هماهنگی تاپی در وظایف ذیل میباشد:

  1.  تحلیل و گزارش پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی صورت گرفته مطابق با پلان کاری و اهداف دفتر هماهنگی تاپی و پالیسی‌های دولت؛

  2.  پلان‌گذاری، تطبیق و نظارت از فعالیت‌های اقتصادی پروژه؛
  3. ایجاد و حفظ ارتباط نزدیک با ادارات مربوطه دولتی و نهاد‌ های بین المللی در رابطه با موضوعات اقتصادی و اشتراک در جلسات؛
  4. حفظ ارتباط و تبادل معلومات با ذینفعان پروژه تاپی؛
  5. تسهیل ارتباط و بهبود تبادل معلومات در زمینه موضوعات اقتصادی با مقامات ولایتی، پوهنتون‌ها، مؤسسات تحقیقی و سازمان‌های غیر دولتی(NGOs)؛
  6. اشتراک از جانب دفتر هماهنگی پروژه تاپی در برنامه‌های ساحوی، سمینار‌ ها و کنفرانس‌های اقتصادی مربوط به پروژه تاپی؛
  7.  ارتباط با ادارات مربوطه در رابطه با بحث در مورد موضوعات مبهم؛
  8. حفظ محرمیت تمام اسناد، معلومات و موضوعات دفتر هماهنگی پروژه تاپی؛
  9. انجام سایر وظایف محوله از جانب ناظر مربوطه؛

Job Requirement:

داشتن درجۀ تحصیلی ماستری با 5 سال سابقه کاری در بخش مربوطه. درجه تحصیلی لیسانس در رشته اقتصاد و دیگر رشته های مربوطه با هفت سال سابقه کاری. به افرادی که دارای درجۀ تحصیلی ماستری و تجربه کاری بیشتر باشد اولویت داده میشود.

کلمات کلیدی وظیفه:

تحلیل‌گر ارشد اقتصادی

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Submission Guideline:

راهنمای ارسال:

در خواستی های الکترونیک به این آدرس فرستاده شود: recruitment@momp.gov.af

لطفاً برای ارسال الکترونیک در خواستی های خویش عنوان زیر را در ایمیل ذکر نمایید.

MoMP/PSU/TAPI-تحلیل گر ارشد اقتصادی

ریاست منابع بشری، واحد منابع بشری پروژه های انکشافی، منزل چهارم، وزارت معادن و پترولیم، چهار راهی .شهید عبدالحق، کابل، افغانستان

برای معلومات بیشتر با محترم شفیق الرحمن قاصری ( هماهنگ کننده امور منابع بشری پروژه های انکشافی) در تماس شوید.

نمبر تماس: 0783130104

وظایف مرتبطShow all

Back to vacancies