آفیسر حقوقی

firoz_admin
شنبه ۱۳۹۹/۶/۱۵ - ۱۴:۴۶
ذرذ

تاریخ نشر

تاریخ ختم

درباره وزارت

وزارت معادن و پترولیم متصدی توسعه سکتور و تمام منابع مینرالی و هایدروکاربن‌ها از طریق تطبیق بهترین روش‌های بین‌المللی، پالیسی‌ها، مقرره‌ها و طرزالعمل‌ها به منظور تشویق سرمایه‌گذاری‌های خصوصی با در نظر داشت نکات محیط‌زیستی و اجتماعی میباشد. این مسئولیت وزارت معادن و پترولیم میباشد تا از پیشرفت در زمینه تحقیقات، اکتشاف، توسعه و بهره‌بردای مینرال‌ها و هایدروکاربن‌ها اطمینان حاصل کند. رویکرد وزارت معادن و پترولیم ایجاد بالاترین سطح کارایی در سطح وزارت، توسعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری به‌گونه شفاف و واضح از طریق قوانین، مقرره‌ها و پالیسی‌های مدرن و ایجاد رژیم مالی فعال و رو به پیشرفت میباشد.

Job Summary:

آفیسر حقوقی مسئول موضوعات حقوقی مربوط به دفتر هماهنگی پروژه تاپی میباشد. آفیسر حقوقی مسئول تسوید یادداشت‌های حقوقی، نظریات حقوقی و ارائه پیشنهادات حقوقی میباشد

Duties & Responsibilities:

آفیسر حقوقی همکار مسؤول دفتر هماهنگی پروژه تاپی در مسائل زیر میباشد:

·       همکاری در زمینه تسوید یادداشت‌های حقوقی و نظریات حقوقی؛

·       انجام تحقیقات حقوقی بالای موضوعات مرتبط حقوقی؛

·       کمک و همکاری با مشاوران پروژه در رابطه با نهایی‌سازی اسناد تقنینی؛

·       تنظیم، تحلیل، بررسی و اعتبارسنجی معلومات در رابطه با اسناد حقوقی؛

·       همکاری با تیم حقوقی در زمینه تحقیق و تسوید اسناد حقوقی؛

·       ارائه پیشنهادات حقوقی در زمینه اسناد حقوقی پروژه پایپ‌لاین گاز تاپی؛

·       تهیه و ترتیب گزارشات به منظور به‌روز رسانی دفتر و ذینفعان در رابطه با موضوعات حقوقی پروژه؛

·       ثبت و نگهداری محرمانه تمام اسناد، معلومات و موضوعات مربوط به دفتر پروژه تاپی؛

·       انجام سایر وظایف سپرده شده توسط مسؤول دفتر هماهنگی پروژه تاپی مطابق با اسناد حقوقی مربوطه.

Job Requirement:

حداقل لیسانس حقوق و یا معادل آن. داشتن دانش در زمینه قانون هایدرو‌کاربن‌ها، شرکت‌های محدودالمسئولیت، قوانین مربوط به مالیه‌دهی، قوانین استملاک و مدیریت امور زمینداری و جوازدهی.

حداقل 4 سال تجربه کاری در زمینه کار‌های حقوقی شامل موافقت‌نامه‌ها. به کاندیدا‌هایی که تجربه کاری بیشتر و یا سند تحصیلی ماستری داشته باشند اولویت داده میشود:

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Submission Guideline:

راهنمای ارسال:

در خواستی های الکترونیک به این آدرس فرستاده شود. recruitment@momp.gov.af

لطفاً برای ارسال الکترونیک در خواستی های خویش عنوان زیر را در ایمیل ذکر نمایید.

MoMP/PSU/TAPI-آفیسر حقوقی

ریاست منابع بشری، واحد منابع بشری پروژه های انکشافی، منزل چهارم، وزارت معادن و پترولیم، چهار راهی شهید عبدالحق، کابل، افغانستان.

برای معلومات بیشتر با محترم شفیق الرحمن قاصری ( هماهنگ کننده امور منابع بشری پروژه های انکشافی) در تماس شوید

نمبر تماس: 0783130104

وظایف مرتبطShow all

Back to vacancies