ریاست معادن ولایت بلخ

بیوگرافی  مختصر محترم دکتور حبیب الله کوهمند ریس معادن ولایت  بلخ

  دکتور حبیب الله کوهمند فرزند فیض الله در سال ۱۳۳۹ در یک خانواده متدین دهقان در ولسوالی کشنده ولایت  بلخ دیده به جهان گشود و تحصیلات ابتدایی خویش را در مکتب آن ولسوالی به انجام رسانیده و شامل لیسه عالی باختر شهر مزارشریف گردید و در سال ۱۳۵۳ از لیسه عالی باختر با سویه بکلوریا فارغ بعداز موفقیت در امتحان کانکور نظر به لیاقت و شایستگی و نمرات بلند کاندید بورس های تحصیلی در خارج از کشور گردیده و تحصیلات دوره لیسانس و ماستری خویش را در رشته اقتصاد، انجنیری در سال ۱۳۶۵ از انستیتوت دولتی شهر مسکو به اتمام رسانیده و در ریاست سیلوی بلخ به صفت کارمند در بست پنجم تقرر حاصل نموده و در همان سال نظر به قوانین نافذه حکومت وقت شامل دوره مکلفیت عسکری گردیده و بعداز سپری نمودن خدمت مقدس عسکری در بست دوم به صفت کارشناس شورای عالی وزیران الی سال ۱۳۶۷ تقرر حاصل نمود.

 و ی در بست های مختلف به صفت امر نمایندگی تفحص نفت و گاز شمال،  مدیر تراسپورت، آمر عمومی نمایندگی تفحص نفت و گاز مزارشریف، رئیس عمومی موسسات تولیدی پروژه اقتصادی ولایت بلخ معین وزارت صنایع خفیفه و مواد غذایی، ریس عمومی معادن و صنایع ولایت بلخ،  مدیر نمانیدگی ریاست سروی نفت و گاز در حیرتان و کارمند نمایندگی تفخص نفت و گاز مزارشریف اجرای وظیفه نموده است

وی طی سال ۱۳۹۰ ه ش از اکادمی دیپلوماسی شهر مسکو روسیه سند دکتورای خویش را موفقانه در رشته روابط بین الدول بدست آورده و بعدآ در برج میزان ۱۳۹۰ بعداز تغیر حیثیت حقوقی آمریت تصدی استخراج معادن جامد به ریاست معادن بلخ به حیث سرپرست ریاست معادن بلخ تقرر حاصل حاصل نمود .

و در برج دلو ۱۳۹۰ از طریق رقابت آزاد شامل پروسه امتحان رقابتی گردیده و بعداز موفقیت در بست رتبه دوم ریاست معادن بلخ تقرر حاصل و الی اکنون ایفای وظیفه می نمایند.

تیلفون: 0700500945

ایمیل آدرس: balkh@momp.gov.af

آدرس: جاده مسعود شهید، چهاراهی صمیم سانچارکی ،بلخ، افغانستان.

اوقات کاری: 8:30 الی 3:30

  گزارش ها و فعالیت های ریاست معادن ولایت بلخ
- گزارش ربع چهارم سال مالی 1398 ریاست معادن بلخ
- فعالیت‌های اخیر ریاست معادن ولایت بلخ در مورد سروی و کنتوربندی بلاک سنگ چونه ولسوالی چهارکنت