کارشناس  برنامه نویسی  مدیریت سیستم های معلوماتی

firoz_admin
شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ - ۱۱:۵۲
س

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

عنوان وظیفه:

کارشناس  برنامه نویسی  مدیریت سیستم های معلوماتی

بست:

4

وزارت یا اداره:

معادن وپترولیم

موقعیت پست:

کابل

بخش مربوطه:

ریاست مدیریت سیستم های معلوماتی

تعداد پست:

1

گزارشده به:

برنامه نویس ارشد  مدیریت سیستم های معلوماتی

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

کود بست:

13-36-۹۰-۳۲

تاریخ بازنگری:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف وظیفه: : همکاری و تقویت هماهنگی در ایجاد و انکشاف نرم افزار برای توسعه راه حل های عملیاتی برای مشخصات برنامه و برنامه نویسان.

          صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

           وظایف تخصصی:

 1. طراحی و پیاده سازی User Interface با HTML  ,  CSS  , JavaScript , Ajax
 2. طراحی و پیاده سازی نرم افزار ها با PHP , Laravel , Jquery, C# , ASP.Net, MVC  
 3. طراحی دیتابیس با SQL در نرم افزار های Oracle, SQL Sever, Postgress
 4. وارد کردن معلومات از سایر نرم افزار های دیگر
 5. همکاری در توسعه نرم افزار، تضمین کیفیت نرم افزار و برنامه های کنترل کیفیت
 6. همکاری و هماهنگی در حصول اطمینان از تحویل نرم افزار با کیفیت بالا مطابق با الزامات  و حصول اطمینان از پذیرش نرم افزار ارائه شده توسط افراد استفاده کننده نرم افزار.
 7. همکاری و هماهنگی در پیاده سازی Solution Data Architecture   و مدیریت معلومات
 8. همکاری در توسعه و پیاده سازی تست نرم افزار و حصول اطمینان از استفاده کننده گان نرم افزار که نیازمندی ها را برآروده می کند
 9. همکاری و هماهنگی در ایجاد بهترین شیوه ها برای نظارت و مدیریت حل مشکلات نرم افزار
 10. همکاری و هماهنگی در ایجاد مستند سازی (Documentation) برای استفاده کننده گان نرم افزار و سایر ابتکارات مدیریت سیستم های معلوماتی

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره
 2. حسابدهی از اجراات کاری و تامین شفافیت در اداره مربوطه مطابق قوانین نافذه کشور
 3. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر
 4. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه
 5. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قوانین نافذه کشور و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه
 6. مدیریت و ارایه معلومات مطالبه شده به صورت دقیق و به موقع از چگونگی اجراات بخش های تحت اثر به ریاست عمومی مدیریت معلومات جیولوجیکی
 7. مدیریت و ارزیابی اجراات کارکنان تحت اثر، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر
 8. ارایه گزارش هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف آمرین مستقیم، مافوق و مقامات عالی رتبه مطابق قوانین و مقررات اداره به وی سپرده میشود.

       وظایف همآهنگی:

  1. برقراری ارتباط با آمریت معلومات و سایر بخش های مربوط به ریاست عمومی مدیریت معلومات جیولوجیکی برای ساخت، تطبیق و مراقبت از سیستم های معلوماتی و پیشبرد بهتر امور یومیه.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7  ،8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده ا ست.                  

رشته تحصیلی:

 1. داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: تکنالوژی معلوماتی، سیستم های معلوماتی یا کمپیوتر ساینس  از موسسات ملی وبین المللی از داخل ویا خارج از کشور و سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود؛

تجربه کاری:

  1. تجربه کاری حداقل یکسال

مهارت های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

اشخاص واجد شرایط میتوانند فورمه درخواستی از ویب سایت وزارت معادن وپترولیم بدست آورد لینک HTTPS://MOMP.GOV.AF/DR/ALL-VACANCIES?PAGE=0

فورم درخواستی (ورد)

ازتاریخ 7/8/1445 الی 17/8/1445 هجری قمری مطابق 28/11/1402 الی  8/12/1402 هجری شمسی که ختم اعلان میباشد, فورم های درخواستی خویش را به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت معادن وپترولیم واقع چهاراهی مکرویان یا اداره اصلاحات اداری وخدمات ملکی واقع سناتوریم دارالامان  بعد از خانه پوری ضم اسناد تحصیلی ،تجربه کاری فوتوکاپی تذکره تسلیم نمایند ، ویا به ایمیل آدرس ذیل ارســــال نـــمـــایـــد:

 arcsa.recruitment@gmail.com