د رهبری اریکه

شماره نوم دنده\وظیفعه د ټلیفون نمبر بریښنالیک
- محترم محمد هارون چخانسوری د کانونو او پترولیم وزیر    
- محمد عتیق ذکی د پالیسي او استخراجي برنامو دتسهیل معین 0700270281 ateeq.zaki@momp.gov.af
- نورالله ستانکزی د سروي جیولوجي معین 0792888982 Noorulla.stanikzai@momp.gov.af
- حمید یوسفی د مالي اوادارې معین 0799763880 Hamid.yousafi@momp.gov.af
- عبدالواحد جیحون  د حسابي او مالي ریيس    0700328000 abdulwahed.jaihon@yahoo.com
- احمد شاه گردیزی د کانونو د تفتیش عمومي رئیس   ahmadshah.gardezi@momp.gov.af
- سید عبدالطیف صدرا د داخلې تفتیش ریًس 0744646448 sayedlatif.sadraa@momp.gov.af 
         
- فهیم هاشمی د نظارت او ارزونې پلان عمومي رییس 0793929190 fahim.hashimi@momp.gov.af
-