کارشناس ارشد دیتابیس

urgent_user
Sat, Jun 01 2024 1:12 PM
س

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

مرکز

  

ماره اعلان بست:

 

عنوان وظیفه:

کارشناس ارشد دیتابیس

بست:

۳

وزارت یا اداره:

وزارت معادن وپترولیم

موقعیت بست:

کابل

بخش مربوطه:

معینیت سروی جیولوجی/ریاست عمومی مدیریت معلومات جیولوجیکی/ریاست مدیریت سیستم های معلوماتی (MIS)

تعداد بست:

۱

گزارشده به:

آمریت سیستم سازی

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

کود بست:

۳۲-۹۰-۳۶-۰۰۹

تاریخ بازنگری:

 

هدف وظیفه: طراحی، توسعه، انکشاف، آزمایش، تطبیق، ادغام، مدیریت و نگهداری از سیستم های معلوماتی و دیتابیس ها بمنظور حفظ، تجدید و مصئونیت بهتر معلومات.

 

   صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

    وظایف تخصصی:

 1. طرح، ترتیب و انکشاف فارمت های خاص دیتابیس به منظور ثبت ارقام و درج معلومات کمی و کیفی مورد ضرورت در سیستم ها.
 2. طراحی دیتابیس با DBMS های Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL
 3. جمع آوری و تحلیل معلومات، دیزاین و تطبیق نمودن (ERD, DFD, UML, Normalization) در تمام مادیول های دیتابیس
 4. تحلیل، انتقال معلومات دقیق و به موقع ارقام به دیتابیس و نظارت دقیق از پروسه درج و ارایه معلومات در سطح مرکز و ولایات.
 5. مدیریت، تجزیه و تحلیل دیتا، خلاصه سازی / گزارش گیری، آموزش/ پشتیبانی تخنیکی سیستم های معلوماتی و استفاده بهترین شیوه ها برای نظارت و مدیریت حل مشکلات دیتابیس های وزارت.
 6. ایجاد، انکشاف دیتابیس ها، سنکرونایزیشن، ثبت و نگهداشت ارقام و معلومات در دیتابیس ها به منظور حفظ، تجدید و مصئونیت بهتر معلومات.
 7. کنترول از چگونگی ثبت ارقام و استفاده از دیتابیس غرض حصول اطمینان از صحت درج معلومات و شریک ساختن ارقام و معلومات ثبت شده دیتابیس با سایر بخش های مربوطه طبق لزوم دید ریاست مدیریت سیستم های معلوماتی.
 8. تهیه وتنظیم دستورالعمل ها و پالیسی های مربوط به مدیریت معلومات و ارائه نظریات تخنیکی به ریاست مربوطه.
 9. حصول اطمینان از بک اپ، بازیابی، اعتبار سنجی دیتا، حفاظت و امنیت دیتابیس های و سیستم های معلوماتی در مطابقت با پالیسی های ملی و بین المللی.
 10. ارایه معلومات مورد نیاز از دیتابیس های موجود با استفاده از scripts های مختلف (Python) و Queries های مختلف.
 11. همکاری در طراحی و پیاده سازی User Interface با  HTML, CSS, Tailwind, JavaScript, jQuery, React
 12. همکاری در طراحی و پیاده سازی نرم افزار ها با استفاده از تکنالوژی های Ajax, Python  PHP , Laravel, MVC,

 

 

 

 

 

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره
 2. حسابدهی از اجراات کاری و تامین شفافیت در اداره مربوطه مطابق قوانین نافذه کشور
 3. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر
 4. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه
 5. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قوانین نافذه کشور و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه
 6. مدیریت و ارایه معلومات مطالبه شده به صورت دقیق و به موقع از چگونگی اجراات بخش های تحت اثر به ریاست عمومی مدیریت معلومات جیولوجیکی
 7. مدیریت و ارزیابی اجراات کارکنان تحت اثر، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر
 8. ارایه گزارش هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف آمرین مستقیم، مافوق و مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین و مقررات اداره به وی سپرده می.

وظایف همآهنگی:

برقراری ارتباط با آمریت معلومات دیجیتلی، آمریت سیستم سازی و سایر بخش های ریاست عمومی مدیریت معلومات جیولوجیکی برای ساخت، تطبیق، مراقبت و نگهداری از سیستم های معلوماتی و پیشبرد بهتر امور یومیه .

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

1. تابعیت افغانستان را داشته باشد.

2. سن وی از (۱۸) سال کمتر و از (۶۴) سال بیشتر نباشد.

رشته تحصیلی:

 1. داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های:کمپيوتر ساینس ، سیستم های معلوماتی ، انجینری نرم افزار از موسسات ملی وبین المللی از داخل ویا خارج از کشور و سایر رشته های مرتبط. به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

تجربه کاری:

 • تجربه کاری حد اقل یک سال.

 

 1. logical and physical designing of Databases, implementation of Queries in MySQL, SQL server, PostgreSQL, data Synchronization using Scripts. PHP, MVC, CSS, HTML, jQuery, JavaScript, Ajax, Laravel

مهارت های لازم:

 • توانایی رهبری و کنترول بخش مربوطه.
 • قابلیت طرح و تعین خط مشی (پالیسی) اداره/وزارت مربوطه.
 • تسلط به یکی از زبان های رسمی ملی (پشتو یا دری)

اشخاص واجد شرایط میتوانند فورمه درخواستی از ویب سایت وزارت معادن وپترولیم بدست آورد لینک https://momp.gov.af/dr/all-vacancies?page=0

فورم درخواستی (ورد)

   بعداز خانه پوری ازتاریخ 20/11/1445 الی2/12/1445 هجری قمری مطابق  9/3 /1403 الی  193 /1403 هجری شمسی که ختم اعلان میباشد, فورم های درخواستی خویش را به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت معادن وپترولیم واقع چهاراهی عبدالحق یا اداره اصلاحات اداری وخدمات ملکی واقع سنا توریم دارالامان  بعد از خانه پوری ضم اسناد تحصیلی ،تجربه کاری فوتوکاپی تذکره تسلیم نمایند ، ویا به ایمیل آدرس ذیل

 ارسال نماید arcsa.recruitment@gmail.com

وظایف مرتبطShow all

Back to vacancies