تصدی‌ها

  گزارش های تفتیش تصدی ها
- تفتیش رعایت قوانین و مقررات و مالی شرکت افغان گاز
- تفتیش رعایت قوانین و مقررات و تفتیش مالی شرکت ذغال سنگ شمال

تصدی تولید سمنت جبل السراج

جبل السراج

شرکت سمنت جبل السراج :

فابریکه سمنت جبل السراج به حیث یک شرکت سهامی در سال ۱۳۳۷ خورشیدی مطابق ۱۹۵۷ میلادی با سرمایه ابتدایی ۴۰ میلیون افغانی تاسیس گردید. این شرکت در سال ۱۳۵۱  به تصدی دولتی تغییر شخصیت نموده تحت اداره وزارت معادن و پطرولیم فعالیت می‌نمود.

ظرفیت تولیدی روزانه فابریکه سمنت جبل السراج ۱۰۰ تن به اساس معیار های تولیدی جهانی سمنت بود و اکثر ابزار و تکنالوژی کاری این تصدی از کشور چکسلواکیا و بعدا از جرمنی، روسیه و کشور های دیگر نیز خریداری می‌گردید. این فابریکه اولین عرضه کننده سمنت به تمامی پروژه های ملی از قبیل اعمار ذخایر آب، سرکها، ساختمانهای حکومتی، پل و پلچک واعمار کارخانه جات بود.

 هم چنان سمنت این فابریکه به کشور های همسایه ایران و پاکستان صادر می‌گردید. در جریان بحرانهای سیاسی و نا امنی ها در کشور، تصدی سمنت جبل السراج نتوانست مطابق ظرفیت تولیدی قبلی خویش فعالیت داشته باشد که در یک و نیم دهه گذشته رشد قابل ملاحظه شامل حال این فابریکه نگردید. بنابرین به اساس فرمان شماره ۲۸ مورخ ۱۵/۱۱/ ۱۳۹۸  ریاست جمهوری به شرکت دولتی تغییر شخصیت نموده و به شرکت انکشاف ملی مدغم گردید.

شرکت انکشاف ملی، مدرن سازی تجهیزات، تکنالوژی و ابزار کاری مربوط به فابریکه سمنت جبل السراج را روی دست گرفته است تا بتواند به تقاضای بازار های داخلی رسیدگی نموده و همچنان روند صادارت سمنت به کشور های خارجی را از سر گیرد.

 

 

momp

شرکت زغال سنگ شمال

معدن زغال سنگ کرکر در سال ۱۳۱۶ خورشیدی مطابق  ۱۹۳۸ توسط یک چوپان کشف گردید. این معدن در فاصله ۱۲ کیلومتری شهر پلخمری قرار دارد. وزارت معادن در ابتدا استخراج این معدن را توسط وسایل ابتدایی کندنکاری و زغال را توسط حیوانات انتقال می‌داد.  بنا بر تقاضای وافر و روز افزون زغال سنگ درحکومت،  ظرفیت استخراج را از ۵۰۰۰  تن به ۱۰۰۰۰۰ تن در سال ارتقا داد. همچنان در سالهای ۱۳۲۰ و۱۳۲۱ خورشیدی معادن حوزه دره سوف کشف گردید که در آن زمان نیز با وسایل ابتدایی و محلی استخراج می گردید. معادن حوزه مذکور در سال ۱۳۳۰ الی ۱۳۴۵ به همکاری دولت امریکا تجهیز تخنیکی شده و مورد بهره برداری قرار گرفته و سطح تولید که قبلا ۲۰۳ تن بود به بالاتر از ۲۰۰۰  تن در سال ارتقا یافت.

 معادن آش پشته که در فاصله ۱۵۰ کیلومتری در غرب بغلان موقعیت دارد روال استخراج آن نیز ابتدایی بود که بعد از میکانیزه شدن سطح تولید آن از۳۰۰  تن به ۲۵ هزار تن ارتقا نمود. معادن فوق الذکردر آن زمان  توسط واحد های جداگانه از طرف وزارت معادن  مدیریت می گردید. تا اینکه در سال ۱۳۵۰ خورشیدی معادن حوزه دره سوف با حوزه زغال دار آش پشته و کرکر دودکش در یک چوکات زیر نام ریاست تصدی شمال تحت مدیریت وزارت معادن با سرمایه ابتدایی ۱۹۲ میلیون افغانی در شهر پلخمری ولایت بغلان تاسیس گردید. از سال ۱۳۵۸ الی ۱۳۸۰ خورشیدی تصدی زغال سنگ شمال به چالشها و مشکلات فراوان مواجه گردید. جنگها اکثریت وسایل و ابزار استخراج را نابود و تاسیسات آنرا به خاک یکسان نمود. یگانه معدن فعال در آن زمان معدن کرکر بود. بعد از بحران و شکل گیری نظام، حکومت  افغانستان  با راه اندازی پروسه إحیا و بازسازی معدن زغال سنگ شمال را قادر به کشف معادن بیشتر ساخته ظرفیت استخراج آن را ارتقا داد.

در پنج سال گذشته تصدی زغال سنگ شمال در محدوده دو میلیارد تن سالانه استخراج داشت. حالا که تصدی به شرکت انکشاف ملی مدغم گردیده است این شرکت پلان وسعت فعالیت ها را در نظر داشته به دنبال وارد آوردن تجهیزات معاصر استخراج و پروسس می باشد تا برعلاوه پاسخگویی به تقاضای داخلی صادرات را به خارج از کشور نیز آغاز نماید.

شرکت  سمنت غوری:

اولین فابریکه سمنت که با ظرفیت تولید ۴۰۰ تن روزانه در سال ۱۳۴۱ خورشیدی مطابق ۱۹۶۲ میلادی با همکاری متخصصین چکسلواکیا، به فعالیت آغاز کرد، فابریکه سمنت غوری بود. از آغازین روز های فعالیت، کیفیت سمنت این فابریکه در حد بود که در بازار های داخلی وخارجی عرضه می‌گردید. فابریکه دوم مربوط به سمنت غوری نیز ظرفیت تولید ۱۰۰۰ تن را روزانه داشته ویکی از فابریکه های دارای کیفیت بلند در تولید سمنت با معیار Portland  و با مارک ۴۰۰ بود.

فابریکه سمنت غوری در سال ۱۳۶۷ بعد از توقف چهار ساله بار دیگر با همکاری متخصصین  چکسلواکیا و کمپنی واردارلو به فعالیت آغاز و  به ۵۰ فیصد ظرفیت قبلی خویش برای ۲۰ سال تحت نظارت کمپنی ان لدر (Ann Ladder) فعالیت می‌نمود.

فابریکه دومی سمنت غوری در شراکت با کمپنی افغان اینویستمنت دوباره احیا و درسال ۱۳۹۱ به تولید آغاز نمود. و در حال حاضر شرکت انکشاف ملی در نظر دارد نه تنها کیفیت تولید را دراین بخش کاری به ۶۰ فیصد ارتقا دهد، بلکه می‌خواهد ظرفیت تولیدی را نیز به ۵۰۰ فیصد ازدیاد بخشد.