اعمار اتاقها و ترمیم دیپو مقر وزارت معادن و پترولیم

firoz_admin
bbb

تاریخ نشر

تاریخ ختم

ریاست تدارکات وزارت معادن و پترولیم از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه نامبرده اشتراک نمایند. شرطنامه مربوطه را از طریق ریاست تدارکات این­ وزارت به­دست آورده و آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات، طور سربسته از تاریخ نشر اعلان (3 سنبله 1398) الی مدت 21 روز تقویمی ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نبوده و تضمین­آفر به شکل ضمانت­خط­بانکی مبلغ (108،000 افغانی) اخذ میگردد. جلسه آفرگشایی به­روز معینه در ریاست تدارکات وزارت معادن و پترولیم واقع کابل، چهارراهی عبدالحق تدویر میگردد.

More tenders

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۵ - ۱۲:۳۱
Background image

تهیه وتدارک 103قلم قرطاسیه باب مطبوع وغیر مطبوع ضرورت مرکز وزارت

ریاست تدارکات وزارت معادن وپترولیم برای ریاست های مرکز ، وبخش پروژه های انکشافی وزارت ،  از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل مینماید تادر پروسه داوطلبی به تهیه وتدارک 103قلم قرطاسیه . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ - ۱۲:۳۷
Background image

تهیه و تدارک دو نوع تیل "20,000لیتر دیزل مارک L-05-62 ومقدار 20,000لیتر پترول مارک “A-90 ضرورت سروی جیولوجی

ریاست تدارکات وزارت معادن وپترولیم به نمایندگی از معینیت سروی جیولوجی  از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل مینماید تادر پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک دونوع تیل "20,000لیتر دیزل . . .

Back to tenders