‏چهاردهمین داوطلبی زمرد پنجشیر برگزار گردید 

firoz_admin
Wed, Feb 28 2024 8:26 AM
ظظ

مقدار (٦٨٨٧) قیراط زمرد به مبلغ (٢١٧٢٥٠) دالر امریکایی در چاردهمین داوطلبی زمرد که در تالار مقام ولایت پنجشیر با حضور والی، رئیس معادن و پترولیم، مسوولین ادارات محلی پنجشیر، معدنکاران رسانه ها و ٢٠٠ تجار ملی کشور برگزار گردید بفروش رسید. 
‏تاکنون مقدار ( ٤٧٤٧٥ )قیراط زمرد پنجشیر به ارزش ( ٣٥٣٣٠٠٠) دالر امریکایی بفروش رسیده است که سهم امارت اسلامی صرف 10 فیصد میباشد و برای ده هزار نفر زمینه کار نیز فراهم گردیده است.
‏بایعین و مشتریان داوطلبی مذکور قرار ذیل میباشند : 
•  حاجی احیا ولد حبیب الرحمن برنده ( ١٣١٧ ) قیراط زمرد نورحبیب ولد لطف الله باشنده ولسوالی حصه اول پنجشیر به مبلغ(٤٨٠٠٠) دالر امریکایی .
•  حاجی اختر ولد محمد قاسم برنده ( ٣٦٣ ) قیراط زمرد حاجی اختر و لد محمد قاسم باشنده ولسوالی حصه اول پنجشیر  به مبلغ(٤٢٠٠ ) دالر امریکایی.
•  حاجی اختر ولد محمد قاسم برنده ( ٣٤٥ ) قیراط زمرد حاجی عبدالرؤف ولد حاجی محمد قاسم باشنده ولسوالی حصه اول پنجشیر  به مبلغ( ١٥٢٠٠ ) دالر امریکایی.
•  حاجی عبدالشاه ولد میراشاه  برنده ( ٣١١ ) قیراط زمرد بریالی ولد عبدالحبیب باشنده ولسوالی حصه اول پنجشیر به مبلغ( ١٥٦٥٠ ) دالر امریکایی.
•  حاجی احیا ولد حبیب الرحمن برنده ( ١١٢١ )قیراط زمرد غلام عمر ولد فضل الرحمن باشنده ولسوالی حصه اول پنجشیر به مبلغ( ٨٠٠٠ ) دالر امریکایی.
•  محمد بیگ ولد محمد حیا برنده ( ١١٦ ) قیراط زمرد خیرالدین ولد یار محمد باشنده ولسوالی حصه اول پنجشیر به مبلغ( ٣٠٠٠ ) دالر امریکایی. 
•  حاجی الیاس ولد گل ولی برنده ( ١٥٨ ) قیراط زمرد حاجی نعمت ولد رحمت الله باشنده ولسوالی حصه اول پنجشیر به مبلغ( ٤٦٠٠ ) دالر امریکایی. 
•  حاجی امیر حمزه ولد سراج الدین  برنده ( ١١١ ) قیراط زمرد شمس الله ولد سراج الدین باشنده ولسوالی حصه اول پنجشیر به مبلغ( ٢٥٠٠ ) دالر امریکایی. 
•  امیر محمد ولد عبدالمؤمن برنده ( ١١١ ) قیراط زمرد دلاورخان ولد محمد عیسی باشنده ولسوالی حصه اول پنجشیر  به مبلغ( ٣١٥٠ ) دالر امریکایی.
•   شاد محمد ولد عبدالقدوس برنده ( ١٥٩٨ ) قیراط زمرد محمد دین ولد سید عالم باشنده ولسوالی حصه اول پنجشیر به مبلغ( ١٢٤٠٠ ) دالر امریکایی.
•  حاجی نجیب ولد حاجی نجیم برنده ( ١٩٦ ) قیراط زمرد عبدالخالق ولد آغا محمد باشنده ولسوالی حصه اول پنجشیر به مبلغ ( ٨٠٠٠ ) دالر امریکایی.
•  حاجی عبدالشاه ولد میراشاه برنده ( ١٦٧ ) قیراط زمرد سبحان الدین ولد محمد سخی باشنده ولسوالی حصه اول پنجشیر به مبلغ ( ٨٣٥٠ ) دالر امریکایی
•  محمد سعدی ولد محمد سخی برنده ( ٤٢٢ ) قیراط زمرد محمد رفیق ولد رحمت الله باشنده ولسوالی حصه اول پنجشیر به مبلغ ( ٦١٠٠٠ ) دالر امریکایی
•  حاجی حمید ولد عبدالخبیر برنده ( ١١٧ ) قیراط زمرد الله میر ولد محمد کبیر باشنده ولسوالی حصه اول پنجشیر به مبلغ ( ١٩٠٠ ) دالر امریکایی
•  حاجی بابه ولد حبیب شاه برنده ( ١٣١ ) قیراط زمرد عبدالاحد ولد خواجه محمد باشنده ولسوالی حصه اول پنجشیر به مبلغ ( ٧٠٠ ) دالر امریکایی 
•  حاجی حمید ولد حاجی عزیز جان برنده ( ٣٠٣ ) قیراط زمرد میرافضل ولد حاجی عبدالرؤف باشنده ولسوالی حصه اول پنجشیر به مبلغ ( ٢٠٦٠٠ ) دالر امریکایی.

Latest news

Wed, May 15 2024 8:02 AM
Background image

Meeting between the Acting Minister of Mines and Petroleum and the high-ranking delegation from the Republic of Uzbekistan

The Acting Minister of Mines and Petroleum, Sheikh al-Hadith Shahabuddin Delawar, met with His Excellency Esmatullah Ergashov, Special Representative of the President of Uzbekistan,. . .

Tue, May 14 2024 8:05 AM
Background image

Contracts signed for two large mines valued at an investment of 33,490,444 million US dollars.

Sheikh al-Hadith Shahabuddin Delawar, the Acting Minister of Mines and Petroleum, signed the contracts for Jagdalak-e Kabul, Ruby Mine, spanning an area of 6.895 square kilometers with. . .

Wed, May 03 2023 9:26 AM
Background image

A four-way coordination meeting for electricity generation from gas sources was held at the Ministry of Energy's Deputy Energy and Water Department.


   In this meeting, Honorable Engineer Diploma Wahidullah Halimi, Deputy Technical Minister of the Ministry of Mines and Petroleum, and Honorable Mullah Abdul Qahir Idris, Deputy. . .

BACK TO NEWS