اطلاعیه داوطلبی سنگ مرمر

firoz_admin
1234

Publish Date

Closing Date

قبلا پروژه سنگ مرمر بلاک دوم،سوم ،چهارم وپنجم دره نور ولسوالی شاه ولی کوت ولایت کندهار به اعلان سپرده شده بود.

پروپوزل شرکت های  واجد شرایط که توسط کمیته موظف ارزیابی گردیده است،قرارذیل می باشد:

بلاک دوم:

 1. شرکت شیراحمد ولد محمد نبی
 2. شرکت استخراج معدن ببرک زیار

بلاک سوم:

 1. شرکت ساختمانی باختر افغان
 2. شرکت حارث عبیدلمتید
 3. شرکت استخراج وپروسس معادن افغان اسپیک
 4. شرکت استخراج معادن صمیم لونگ

بلاک چهارم:

 1. شرکت ساختمانی وسرک سازی افغان صداقت
 2. متشبث انفرادی عطا اکسس
 3. متشبث انفرادی محمدخان هلمند
 4. شرکت امید دلوی کندهار حجازی فابریکه

بلاک پنجم:

 1. شرکت ساختمانی،سرک سازی واستخراج معدن نهرسراج
 2. متشبث انفرادی تجارتی واستخراج معدن فهیم الله ځلاند
 3. شرکت ساختمانی احسان عزیز

از شرکت های فوق الذکر تقاضا به عمل می آید تا به روز پنجشنبه مورخ 23/10/1400 ساعت 9 قبل از ظهر غرض اشتراک در مجلس داوطلبی که در دفتر جلسات مقام وزارت برگزار می گردد،تشریف آورده ممنون سازند.

More tenders

Sun, Jun 05 2022 11:48 AM
Background image

Tenders Notification

Islamic Emirate of Afghanistan, Ministry of Mines and Petroleum (Directorate of Large Scale Mines Management) has announced the tenders for 02 LARGE SCALE MINES projects in different . . .

Wed, May 18 2022 12:49 PM
Background image

Tenders Notification

Islamic Emirate of Afghanistan, Ministry of Mines and Petroleum (Directorate of Large Scale Mines Management) has announced the tenders for 7 LARGE SCALE MINES projects in different . . .

Thu, Apr 21 2022 10:34 AM
Background image

Tenders Notification for two LARGE SCALE MINES projects in Herat and Ghor provinces

Islamic Emirate of Afghanistan, Ministry of Mines and Petroleum (Directorate of Large Scale Mines Management) has announced the tenders for two LARGE SCALE MINES projects in Herat and . . .

Back to tenders