اطلاعیه فروش مس

firoz_admin
ی

Publish Date

Closing Date

وزارت معادن و پترولیم در نظر دارد تا مقدار 100 تن مس را بفروش رساند.
علاقمندان میتوانند درخواست های شان را پس از نشر اعلان الی ۱۰ روز به ریاست تسهیل سرمایه گذاری و صدور جوازنامه های وزارت معادن و پترولیم تسلیم نمایند.