اعلان مجدد مزایده

firoz_admin
ss

Publish Date

Closing Date

موضوع : اعلان مجدد مزایده (آفرهای سربسته )  موازی 90 متر طول و 10 متر عرض بخاطر اعمار دوکاکین واقع دروازه ورودی بلاک های اول الی دیوار مکتب فضیلت وهاب افغان ترک شهر شبرغان ولایت جوزجان ملکیت تصدی افغان گاز !

ریاست تدارکات وزارت معادن و پترولیم در روشنی قوانین نافذه کشور به خصوص قانون و طرزالعمل زمین جایداد متذکره را  به  مدت ده  سال به کرایه طور مزایده ( آفرهای سربسته) به اعلان داوطلبی میسپارد شرکت ها و اشخاص انفرادی که خواهان اشتراک در مزایده متذکره باشد میتواند شرطنامه متذکره را از آمریت اجناس و خدمات غیرمشورتی ریاست تدارکات  در بدل مبلغ 1000 افغانی پول غیر قابل بازگشت دریافت نموده جلسه آفرگشایی بتاریخ 27 حوت 1402 روزیک شنبه ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر در تالار جلسات ریاست تدارکات برگذار میشود ، مبلغ تضمین آفر 20,000 بیست هزار افغانی بشکل گرنتی بانک میباشد.