اعلان (85) بست خالی وزارت معادن و پترولیم برای مهاجرین افغان:

firoz_admin
سه‌شنبه ۱۴۰۲/۸/۳۰ - ۱۰:۲۳
زز

تاریخ نشر

تاریخ ختم

به اساس تصمیم رهبری وزارت معادن و پترولیم به تعداد 35 بست مرکزی و 50 بست ولایتی رتبه سوم، چهارم و پنجم این وزارت بمنظور سپردن کار به اهل کار، جلب بیشتر متخصصین، فراهم نمودن فرصت های کاری و همدردی با آن عده مهاجرین افغان که تازه به کشور عودت نموده را از طریق رقابت آزاد به اعلان میسپارد.
آنعده مهاجرین افغان که تازه به کشورعودت نموده و دارای تذکره، اسناد تحصیلی و تاییدی کمیسیون مهاجرین را داشته باشند، میتوانند در پروسه استخدام وزارت معادن و پترولیم از طریق لینک (https://momp.gov.af/dr/all-vacancies) اشتراک نموده فورم های کاریابی و لایحه وظایف را که در ویب سایت وزارت معادن و پترولیم موجود است دریافت نمایند.

وظایف مرتبطShow all

Back to vacancies