اعلان مجدد داوطلبی فروش روزانه مقدار  3000 الی 100000 متر مکعب گاز طبیعی

firoz_admin
dd

تاریخ نشر

تاریخ ختم

ریاست تصدی افغان گاز در نظر دارد تا فروش روزانه مقدار 3000 الی 100000 متر مکعب گاز طبیعی خویش را برای دستگاه‌های گاز طبیعی فشرده (CNG) به بار سوم به داوطلبی بسپارد از واجدین شرایط دعوت بعمل می آید تا در داوطلبی فروش مقدار 3000 الی 100000 متر مکعب گاز طبیعی برای دستگاه‌های گاز طبیعی فشرده (CNG) اشتراک ورزیده نقل شرطنامه داوطلبی را از ریاست تصدی افغان گاز و ریاست عمومی تنظیم هایدروکاربن های وزارت معادن و پترولیم دریافت نموده و آفرهای خویش را مطابق شرطنامه و طبق قانون تدارکات و طرزالعمل مربوطه از تاریخ نشر اعلان به تاریخ 14/11/1443 الی 27/11/1443 ساعت 4 بعد از ظهر به دست آورده میتوانند. آفرهای های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.
جلسه آفرگشایی بعد از میعاد تعین شده ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر به تاریخ 28/11/1443 در مقر وزارت معادن و پترولیم دایر میگردد.
تضمین آفر بشکل بانک گرانتی و یا پول نقد مبلغ (438.000) چهارصد و سی و هشت هزار افغانی اهلیت داوطلبی می باشد.

More tenders

Thu, Jul 11 2024 11:25 AM مرکز
Background image

اعلان 11 ساحه معدنکاری به مقیاس کوچک

وزارت معادن وپترولیم قرارداد 11 پروژه سنگ مرمر ساحه نر تنگی ولسوالی گوشته و سنگ نفرایت ساحه ماماخیل ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار، سنگ چونه ساحه برمانو؛ گوگامنده ولسوالی سروبی و سنگ . . .

Sat, Jul 06 2024 3:18 PM مرکز
Background image

اعلان داوطلبی

موضوع: تهیه و تدارکات یک عراده موتر بنزتانکرداربرای انتقال سپتیک !

ریاست تدارکات وزارت معادن و پترولیم ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل میاورد تا درجلسه آفرگشایی پروژه تهیه یک . . .

Mon, Jul 01 2024 1:10 PM مرکز
Background image

اعلان داوطلبی

(( کمپنی محترم MJAM در نظردارد تا شرکت های سرک سازی داخلی را جهت اشتراک در پروسه داوطلبی احداث سرک دسترسی به پروژه مس عینک اول (۷.۴ کیلومتر) دعوت نمایند.قابل ذکر است که اسناد داوطلبی . . .

Back to tenders