ریاست معادن ولایت ارزگان

بیوگرافی دیپلوم انجینر عزت الله کریمی سرپرست ریاست معادن ولایت ارزگان:

دیپلوم انجینر عزت الله کریمی فرزند اسماعیل در سال ۱۳۶۶ در قریه پیک ولسوالی خاص ارزگان،  ولایت

تعلیمات ابتدایی خویش را در لیسه پیک و سیاه بغل ولسوالی خاص ارزگان، تعلیمات متوسط خویش را بدلیل شعله ور شدن جنگ های داخلی، مجبور یت ترک وطن در کشور ایران به صورت غیر رسمی ادامه داده  و تعلیمات ثانوی خویش را بعد از تشکیل دولت ج.ا.ا و برگشت دوباره به وطن در ولسوالی خاص ارزگان،  ولایت ارزگان به اتمام رسانیده است.

ایشان در سال ۱۳۹۰ بعد از سپری نمودن امتحان کانکور شامل پوهنتون پولی تخنیک کابل شد و سند لیسانس خویش را در سال ۱۳۹۴ از رشته جیولوجی و معادن دیپارتمنت استخراج معادن پوهنتون پو لی تخنیک کابل، بدست آورده است.

تجربه کاری:

وی بر علاوه اینکه در جریان تحصیلات شان کار های علمی و فرهنگی را پیش می برد، انجمن فرهنگی قلم دانشجویان ارزگان را نیز ایجاد کرد .

موصوف در بست های مدیر عمومی کادستر و جواز دهی،  وارسی کننده ریاست معادن ولایت ارزگان و فعلآ هم در بست مدیریت عمومی کادستر و جواز دهی به صفت  سرپرست ریاست معادن ولایت ارزگان ایفای وظیفه می نماید. وی به زبان های ملی کشور( دری و پشتو)  و دو لسان خارجی ( انگلیسی و روسی) تسلط کامل دارد.

 

تیلفون : 0744434682

ایمیل آدرس : uruzgan@momp.gov.af

نشانی: ترینکوت تپه شهدا

اوقات کاری 8:30 الی 3:30

 

دست آورد ها

  • اصلاحات و افزایش تشکیل ریاست معادن ولایت ارزگان از (۱۱) تن به (۲۵)‌ تن
  • سروی ابتدایی، نمونه برداری و لابراتوار چندین ساحه ظواهر معدنی ذغال سنگ، ملخیت-آزوریت و آهن ولسوالی خاص ولایت ارزگان.
  • جلوگیری از استخراج غیر قانونی مواد ساختمانی ( ریگ، جغل و سنگ تعمیراتی)
  • سروی ابتدایی، کنتوربندی، اخذ کوردینات و تهیه گزارش از چندین ساحه دارای معادن مواد ساختمانی( ریگ، جغل و سنگ تعمیراتی) جهت عقد قرارداد و افزایش عواید ولایت ارزگان.
  • سروی و تهیه گزارش ۴۹ ساحه ظواهر معدنی دارای منرالهای مختلف.
  • فعالسازی سیستم برق ۲۴ ساعته سولری در این ریاست ( اینکه این ریاست از شهر ترینکوت دور واقع شده به همین دلیل این ریاست از امکانات و سهولت های برق شهری برخوردار نمی باشد).
  • ترسیم نقشه راه تبدیل فرد محوری به سیستم محوری و همچنان کمپیوتری ساختن تمام پروسه های کاری به منظور شفافیت، موثریت و سرعت اجراات امورات دولتی.
  • فعالسازی سیستم انترنت( Wi-fi) به منظور بروز معلومات کارمندان اداره و همچنان ارسال و مرسل مکاتب، پیشنهادات و گزارشات به مرکز وزارت معادن و پترولیم
  • امضآ تفاهم نامه ایجاد شفافیت و پاسخگویی در جمع آوری عواید و حفاظت از محیط زیست و منابع طبعیی میان ریاست معادن ولایت ارزگان و ریاست ها ی محیط زیست، مستوفیت و ‌شاروالی .