آمریت معادن ولایت دایکندی

زندگی نامه محترم انجنیرحمیدالله حمید آمر معادن ولایت دایکندی

محترم حمیدالله حمید فرزند محمدنبی در سال ۱۳۶۷ هجری شمسی در یک خانواده علم دوست در ولایت دایکندی ولسوالی شهرستان قریه القان دیده به جهان گشود. وی تعلیمات ابتدایی الی دوره لیسه خویش را در لیسه ذکور القان ولسوالی شهرستان سپری نموده است .بعدا در سال ۱۳۸۸ وارد دانشگاه کابل شده و در رشته جیولوجی دانشکده زمین شناسی دانشگاه کابل دوره لیسانس خود را تکمیل نموده است.

در زمان تحصیل وبعد از تحصیل مدت همراه شرکت غلغله گروپ در جیوتکنیک بخش تست مواد ساختمانی ایفای وظیفه نموده و بعدآ در سال ۱۳۹۲ از طریق رقابت آزاد به حیث آمر معادن ولایت دایکندی موفق و  الی اکنون  دراین بست کار مینماید 

 

شماره تماس: 0778887124

ایمیل آدرس: daykundi@momp.gov.af 

نشانی: ولایت دایکندی جوار میدان هوایی

اوقات کاری:   8:30 الی 3:30