کارشناس امور  اقتصادی معادن

firoz_admin
یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ - ۱۱:۲۰
dd

تاریخ نشر

تاریخ ختم

عنوان وظیفه:

کارشناس امور  اقتصادی معادن

بست:

4

وزارت یا اداره:

معادن و پترولیم

موقعیت پست:

کابل

بخش مربوطه:

ریاست پروژه مس عینک

تعداد پست:

1

گزارشده به:

امر تطبیق از مدیریت قراردادها پروژه

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

کود بست :

006-07-90-32

تاریخ بازنگری :

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف وظیفه: همکاری موثر به منظور توسعه و اکتشاف معادن و سایر منابع  دیگر جهت رشد و انکشاف صنایع   معدنکاری در کشور به منظور توسعه و انکشاف متداوم اقتصاد ملی از منابع داخلی .

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 

 وظایف تخصصی: 

 1. تحلیل صرفه و بازدهی اقتصادی پروژ مس عنیک جهت  فعالیت  برای شرکت
 2. شناسایی و تحلیل دارایی های مشهود و نا مشهود و قابلیت های شرکت و تعیین ارزش اقتصادی آنها
 3. شناسایی و تعیین حوزه‌ های پربازده شرکت برای فعالیت اقتصادی(تشخیص منافع بالقوه)
 4. بر آورد منابع  پروژه های جدید مالی ناشی‌ از فعالیت های اقتصادی‌ در کشور .
 5. ایجاد انگیزه تغییر و اصلاح نگرش در افراد و گروه‌ها و واحد ‌های دانشگاه برای صرفه اقتصادی و بازده اقتصادی
 6. افزایش دانش، مهارت و توانایی مالی و اقتصادی در مدیریت ها و واحد‌ های دانشگاه از طریق ارایه آموزش غیر رسمی و مشاوره
 7. انجام فعالیت‌های سرمایه گذاری و پرهیز از حاکمیت روابط اداری غیر ضروری و تأکید بر کـار کـــارشناسی و برون سپاری اکـــثر فعـالیت‌ های ممکن
 8. توزیع خدمات و فعالیت ‌های اقتصادی و سرمایه گذاری به صورت متناسب در واحد‌های مرتبط در دانشگاه
 9. اجرای طرح های اقتصادی با توجه به مزیت ‌های نسبی در حوزه‌های مختلف فعالیت دانشگاه
 10. پایـــش، نظارت و ارزیابی مستمر بر اجرای طرح‌های اقتصادی با هدف اصلاح و بهبود روشها و برنامه
 11. سرمایه‌گذاری مشارکتی از محل دارایی‌های دانشگاه برای تأمین بخشی از آورده طرح‌های اقتصادی
 12. استفاده از تسهیلات، اعتبارات و مشارکت دیگر نهاد‌های مالی.

  وظایف مدیریتی :

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده
 2. راهنمائی کارکنان جدیدالتقرر و انتقال تجارب لازمه به آنها، بمنظور بهبود اجراات بخش مربوطه؛
 3. ارائه مشوره برای حل مشکلات وظیفوی اداره مربوطه.
 4. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت/اداره؛
 5. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود.

  وظایف هماهنگی :

 1. بهره ‌برداری مطلوب از دارایی‌ها، امکانات، اموال منقول و غیرمنقول و مراکز درآمدی واگذار شده که دراختیار معاونت نوآوری و اقتصادی قرار میگیرد.
 2. مشارکت در تأسیس مراکز اقتصادی به ویژه در حوزه های فرهنگی، آموزشی با استفاده از برند و سایر حقوق مادی و معنوی دانشگاه به طور مستقل و یا با مشارکت سایر مؤسسات دولتی، خصوصی وغیر انتفاعی
 3. مشارکت در انواع شرکت‌های تجاری و مدنی و موسسات غیر تجاری
 4. امور اجرایی مربوط به سرمایه گذاری دانشگاه در شرکتهای دانش بنیان، استارتاپ ها و شرکتهای مرکز نوآوری دانشگاه در گروه توسعه و انتقال فناوری انجام خواهد شد

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت ماده 8، 7و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

 1. داشتن حد اقل سند تحصیلی ( لیسانس بخش اقتصاد معادن، جیولوجی و استخراج معادن) از موسسات ملی وبین المللی از داخل ویا خارج از کشور  سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود؛

     تجربه کاری:

 1. داشتن تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه ویا تخصصی امور ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست) حداقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا

مهارت های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی:

(5) نمره امتیازی برای بست های سوم وچهارم، و(3) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلوایت برای افراد دارای معلولیت .

 

    نوت : افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند درصورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار نگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند.

اشخاص واجد شرایط میتوانند فورمه درخواستی از ویب سایت وزارت معادن وپترولیم بد ست آورد لینک https://momp.gov.af/dr/all-vacancies?page=0

فورم درخواستی (ورد)

بعداز خانه پوری ازتاریخ (  21 / 7 /1444 الی (  2  / 8 /1444 هجری قمری مطابق   23 / 11 /1401 الی 4/ 12/1401 که ختم اعلان میباشد, فورم های درخواستی خویش را به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت معادن وپترولیم واقع چهاراهی عبدالحق یا اداره اصلاحات اداری وخدمات ملکی واقع سنا توریم دارالامان بعدازخانه پری ضم اسناد تحصیلی ،تجربه کاری فوتوکاپی تذکره تسلیم نمایند ، ویا به ایمیل آدرس ذیل

arcsa.recruitment@gmail.com ارسال نماید.

وظایف مرتبطShow all

Back to vacancies