پیام وزیر

وزارت معادن و پترولیم متعهد به ایجاد یک محیط سازنده برای توسعه مسئولانه، متعادل و متعادل از بخش معدن افغانستان است. هدف بلند مدت ما این است که اطمینان حاصل کنیم که مزایای بهره برداری از منابع معدنی منافع مردم افغانستان را برای نسل های آینده در اختیار خواهد داشت. به عنوان اولین قدم، نقشه راه بخش معدن توسط شورای عالی اقتصادی در ماه جنوری 2017 مورد تایید قرار گرفت. نقشه راه راهنمای گسترده ای برای توسعه معادن فراهم می کند و توسعه یک چارچوب قانونی جامع برای این بخش را هدایت می کند. این نقشه راه تأکید بر تقویت نقش وزارتخانه در انجام مسئولیت های اصلی آن است. همانطور که در نقشه راه مقرر شده است، به طور موثر مسئولیت های خود را برآورده می کند، وزارت معادن و پترولیم به تدریج به سمت سرمایه گذاری بر فعالیت های اصلی خود و ایجاد مقامات نظارتی نظارتی برای مدیریت بخش حرکت می کند. یکی از نمونه هایی از این ابتکارات شامل ایجاد اداره تنظیم مقررات نفت و گاز افغانستان (AOGRA) و ایجاد برنامه ریزی شده از سازمان تنظیم مقررات معادن افغانستان است. این مراحل توانایی وزارتخانه در ارائه رهبری استراتژیک را برای این بخش تقویت خواهد کرد. علاوه بر این، یکی از پیش نیازهای اصلی توسعه موفق این بخش، دسترسی به اطلاعات زمین شناسی معتبر و معتبر است. بدین ترتیب، در میان دیگر موارد، یکی از زمینه های اصلی تمرکز در این سند، اصلاح و ارتقاء ظرفیت های نقشه برداری زمین شناسی افغانستان است. همان طور که قبلا ذکر شد، این استراتژی اصلاحات به عنوان وسیله ای برای اجرای نقشه راه، اجرای اصلاحات بخش، ایجاد یک سیستم مدیریت قرارداد معکوس شفاف و قوی، مبارزه با فساد و تضمین شفافیت و ایجاد یک محیط مناسب برای بخش خصوصی برای خدمت به عنوان موتور رشد برای سال های آینده. برای تهیه این سند، ما با بخش خصوصی، سازمان های جامعه مدنی، نهادهای دولتی و جامعه اهداء مشاوره کردیم. این فرایند مشورتی یک رویکرد مشارکتی در جهت توسعه این سند را تضمین کرده است؛ نتیجه نهایی، در نتیجه، یک سند است که هر اولویت ذینفعان هم تراز شده و همه ابتکارات استراتژیک برای بخش همگرا است. ما معتقدیم که اجرای نقشه راه، استراتژی اصلاحات و در دسترس بودن منابع پایه ای برای توسعه پايدار و متوازن بخش های استخراجی خواهد گذاشت؛ مسئولیتی که ما برای نسل های آینده باید انجام دهیم. به عنوان یک نکته نهایی، ما می خواهیم صادقانه از رئیس جمهور غنی بخاطر رهبری چشم انداز خود، راهنمایی روشنگری و مشاوره فنی که در توسعه نقشه راه معدن بود، تشکر کنیم.

نرگس نهان سرپرست معادن و پترولیم.

 

Minister Momp