ظواهر معدنی ولایت هرات

ولایت هرات در قسمت شمال غرب افغانستان  و به طرف شمال آن کشور ترکمنستان، طرف شرق آن ولایات بادغیس و غور، به طرف جنوب آن ولایت فراه و طرف غرب آن کشور ایران موقعیت دارد.

نفوس مجموعی این ولایت نظر به سالنامه برآورد نفوس اداره ملی احصائیه و معلومات، در حدود (2,140,662) تن میرسد.

نظر به سروی های انجام شده توسط سروی جیولوجی افغانستان و ریاست معادن مربوطه، این ولایت دارای معادن و ظواهر معدنی متعدد بوده که از آن جمله آهن در ساحه تگاب، کوه پود و پلنگ سور، مس در شیدا، سیم کوه و شیدا، قلعی در فوستاک، باریت در سنگلان، طلا در انجیل، آهن در غوریان، بسموت در پودر و باریت در سرجر موقعیت دارد.

لست ظواهر معدنی ولایت هرات !

شماره

ولایت

نوعیت معدن وظواهر معدنی

ساحه ی معدن

1

هرات

آهن

تگاب

2

هرات

آهن

کوست

3

هرات

آهن

چشمه ریگ

4

هرات

آهن

بندسرخ

5

هرات

آهن

پهلنک سور

6

هرات

آهن

رود کرخ

7

هرات

آهن

کوه پود

8

هرات

مس

شیدا

9

هرات

مس

سیم کوه

10

هرات

سرب و جست

رباط سفچه

11

هرات

قلعی

فوستاک

12

هرات

قلعی

بند دایره

13

هرات

سیماب

نیک

14

هرات

باریت

سنگلان

15

هرات

باریت

گردن بریده

16

هرات

باریت

گلران

17

هرات

باریت

زنده جان

18

هرات

فاسفوریت

کوتل سبزک

19

هرات

گچ

پورولانگ

20

هرات

گچ

پشتی کوه

21

هرات

گچ

رباط سفچه

22

هرات

گچ

پیرسرخ

23

هرات

گچ

خواجه جیر

24

هرات

نمک

نمک سار

25

هرات

نمک

کاویز نیزار

26

هرات

تراورتین و رخام

ارویج و مرغه

27

هرات

سمنت سنگ چونه و مارل

بینوش دره

28

هرات

گل های سفالی سقف و خشت

کرخ

29

هرات

گل های سفالی سقف و خشت

مالومه

30

هرات

آبهای کاربناتی

کلتکی

31

هرات

آبهای سلیوس دار

چشمه اویی

32

هرات

آبهای سلیوس دار

آب گرم

33

هرات

سنگ چونه

خواجه جیر

34

هرات

گچ

خواجه جیر

35

هرات

مواد ساختمانی

انجیل

36

هرات

ریگ و جغل

غرب پل هاشمی

37

هرات

سنگ تعمیراتی

کازرگاه شریف جر مزار شهدا

38

هرات

ریگ و جغل

قریه شیدایی

39

هرات

ریگ و جغل

سیلبرد و یا شصت شیدایی

40

هرات

ریگ و جغل

پشت کوه ملا یاسین

41

هرات

ریگ و جغل

سیلبرد یا شصت ده شیخ

42

هرات

ریگ و جغل

جعفر آباد

43

هرات

مرمر

ترسونه

44

هرات

مرمر

جر سلما و کفتر خانه

45

هرات

مرمر

جر زمستانی

46

هرات

آهن

غوریان

47

هرات

مواد اولیه سمنت

دره چهارتغ

48

هرات

طلا

انجیل

49

هرات

مس

نیک

50

هرات

مس

دوبرادر

51

هرات

مس

تگاب سونی

52

هرات

مس

میرعلی

53

هرات

مس

پودر

54

هرات

مس

دهنه

55

هرات

مس

کلمرغ

56

هرات

مس

دوسر

57

هرات

سرب وجست

تگاب سونی

58

هرات

سرب وجست

میرعلی

59

هرات

سرب وجست

شیدا

60

هرات

سرب وجست

داکان

61

هرات

قلعی

مس گران

62

هرات

قلعی

تگاب سونی

63

هرات

قلعی

بندمراد(دهند)

64

هرات

بیسموت

نیک

65

هرات

طلا

تگاب سونی

66

هرات

مرمر

اسفرز

67

هرات

مرمر

چنار درویش و بیشه

68

هرات

استخراج مس

قریه شیدا

69

هرات

مس

قوچی جعفر بیک

70

هرات

آهن

شمالغرب ساحه چاه باد

71

هرات

سنگ مرمر و رخام و تراورتین

مربوطات ولسوالی

72

هرات

آهن

جنوب غرب ولسوالی

73

هرات

ذغال سنگ

معدن سبزک

74

هرات

ذغال سنگ

چار تاق شمال کرخ

75

هرات

ذغال سنگ

قریه معلومه

76

هرات

ذغال سنگ

قریه نایک

77

هرات

مواد اولیه تولید سمنت

پل هاشیمی

78

هرات

نمک طعام

نمک سار

79

هرات

چقمق

دره جوال و خوشاب

80

هرات

بیرایت

جوار قریه سنگلان

81

هرات

سنگ مرمر نوع دوم

چشمه توتک

82

هرات

گچ

بازرگان جنوب شرق ولسوالی

83

هرات

طلا

به طرف شرق ولسوالی

84

هرات

نفت و گاز

تیرپل و احمد آباد

85

هرات

نفت و گاز

قریه شیخ بهلول

86

هرات

نفت و گاز

قریه دهزاروی

87

هرات

آهن

مربوطات ولایت هرات

88

هرات

سرب

جنوب غرب ولسوالی قریه لوره و توره

89

هرات

آهن

مربوطات ولسوالی

90

هرات

گچ

دوش شاخ جنوب شرق ولسوالی

91

هرات

گچ

رباط ترک

92

هرات

گچ

خواجه جیر

93

هرات

گچ

گچغال

94

هرات

گچ

سیاه آب

95

هرات

گچ

بازرگان جنوب شرق ولسوالی

96

هرات

گچ

گچگک پشت کوه ملا یاسین

97

هرات

گچ

چهار اولنگ

98

هرات

گچ

 

99

هرات

سنگ تعمیراتی

چله خانه گازرگاه شریف

100

هرات

سنگ تعمیراتی

چشمه گک شیدانی

101

هرات

سنگ تعمیراتی

لوم شیدانی