اعلان بست های خالی (فنی، اداری و کارگری) فابریکه تصدی سمنت جبل السراج ولایت پروان

firoz_admin
دوشنبه ۱۳۹۸/۶/۴ - ۹:۴۰
jobs

تاریخ نشر

تاریخ ختم

ریاست تصدی سمنت جبل السراج به منظور سپردن کار به اهل آن ،اکمال بست های کمبود و مهم درتصدی را  و تطبیق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در جهت اشتغال زایی، بست های ذیل را غرض استخدام افراد شایسته در بخش های اداری، فنی و کارگری از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده است:

واجدین شرایط می توانند، از تاریخ 4/6/1398 الی 14/ 6/ 1398 به مدت ۱۰ روز غرض تسلیمی هارد کاپی اسناد تحصیلی، سی ویی، ورقه درخواستی و دریافت لایحه وظایف بریاست تصدی سمنت جبل السراج ولایت پروان مراجعه نمایند.

برای معلومات بیشتر به ویب سایت وزارت معادن و پترولیم مراجعه شود.

وظایف مرتبطShow all

Back to vacancies