اعلان بست های خالی ریاست معادن ولایت کنر

firoz_admin
شنبه ۱۳۹۸/۶/۲ - ۱۰:۵۸
vocancy

تاریخ نشر

تاریخ ختم

ریاست معادن ولایت کنر وزارت معادن و پترولیم به منظور سپردن کار به اهل کار به تعداد (8) بست خالی فنی و اداری خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده است.

علاقه مندذان میتوانند از تاریخ 27/5/1398 الی 7/6 1398 غرض اخذ فورم کاریابی به ریاست معادن ولایت کنر مراجعه نمایند.

دانلود لایحه وظایف بست ها:

وظایف مرتبطShow all

Back to vacancies