اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

firoz_admin
b4

تاریخ نشر

تاریخ ختم

بدینوسیله به تأسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت معادن و پترولیم در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک 20,000 هزار لیتر تیل پترول و مقدار 20,000 هزار لیتر تیل دیزل ضرورت معیینت سروی جیولوجی را تحت شماره داوطلبی (MOMP-G-04-NCB-1399) به اساس قرارداد به شرکت تجارتی امیر سبحان لمیتد جواز نمبر(54161) با داشتن محل تهیه مسکن، ناحیه 17، مرکز کابل، کابل به قیمت مجموعی 1,996,000 یک ملیون و نو صد و نود شش هزار افغانی  اعطاء گردیده است. اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی 7 روز تقویمی در مطابقت به متحد المال شماره NPA/C08/1395 ریاست پالیسی تدارکات طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت معادن و پترولیم ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

جمعه ۱۳۹۹/۴/۶ - ۹:۵۲
Background image

تهیه و تدارک دو قلم وسایل آی تی معینیت سروی جیولوجی

ریاست تدارکات وزارت معادن وپترولیم تدارک 2قلم وسایل IT ضرورت معینیت سروی جیولوجی  را   به اعلان میسپارد بناء از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل مینماید تادر پروسه متذکره  ، اشتراک . . .

Back to tenders