ریاست معادن ولایت پنجشیر

زندگی نامه دیپلوم انجنیر محمد اسماعیل ملک رئیس معادن ولایت پنجشیر

دیپلوم انجنیر محمد اسماعیل ملک فرزند شهنواز خان در سال ۱۳۳۷ در قریه آب دره ولایت پنجشیر دریک خانواده روشنفکر تولد گردید. وی  درسال ۱۳۶۴ از رشته اکتشاف معادن جامد به سویه ماستر از پوهنتون پولی تخنیک کابل فارغ گردید. محترم ملک، فعلآ در بست چهار بخش جیولوجیست منرال ها  به حیث سرپرست ریاست معادن پنجشیر ایفای وظیفه مینماید.

تجربه کاری :

وی در جریان کاری تجربه کافی در ساختن شلایف ها و انشلایف ها جهت به کار گیری در آموزش علوم پتروگرافیک و منرالوجیکی، تحقیقات خواص فیزیکی و میخانیکی مواد ساختمانی، تحقیقات سنگ ها را در لابراتوار های منرال های صنعتی دریافت نموده است .

دست آورد ها :

  • ساختن حدود ۵۰۰ عدد شلایف و یکصد عدد انشلایف از نمونه های جیولوجیکی
  • تحقیقات لابراتواری و تکمیل نتایج صدها نمونه لابراتواری منرال ها صنعتی.
  • احیا و باز سازی آرشیف جیولوجی موزیم وجیولوجی لابراتوار ها
  • اسکن نمودن بیش از هشت صد راپور جیولوجیکی در بخش های معادن مس، نقره، طلا، سرب و جست منرال های قیمتی و نیم قیمتی جهت غنی سازی ویب سایت سروی جیولوجی افغانستان.
  • تصویر برداری از کوردینات ساحات معدنکاری قانونی و  غیر قانونی و جمع آوری معلومات جیولوجیکی، ترجمه و اصلاح راپور های جیولوجیکی، همکاری با موسسه خارجی و داخلی، دولتی و خصوصی
  • نوشتن رساله به نام سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و منرالهای رنگه در۱۴ صفحه جهت بکارگیری دورس محصلین
  •  حصول عواید از درک مواد ساختمانی
  • امضا تفاهمنامه ها بین ادارات واحد های دومی در پنجشیر مخصوصا، شاروالی، مستوفیت و اداره ملی محیط زیست
  • معرفی ۱۵ نفر مقروضین به ثارنوالی و  معرفی ۱۲۸ نفر معدنکاران خود سر معدن زمرد را به وزارت، شورای امنیت و کمیته محافظت معادن

 

 

تلیفون : 0747778868

ایمیل آدرس : panjshir@momp.gov.af

نشانی : مرکزولایت پنجشیر مقابل ریاست امنیت.

اوقات کاری: 8:30 الی 3:30