ریاست معادن ولایت بدخشان

زندگی نامه حیدرشاه «حیدری» وارسی کننده ریاست معادن بدخشان

حیدر شاه «حیدری» فرزند امام محمد باشنده اصلی ولسوالی جرم ولایت بدخشان در سال ۱۳۶۶ درزاد گاهش متولد گردیده و در سال ۱۳۷۲ وارد لیسه غیاثی علیه رحمه ولسوالی جرم گردید. که بعد از فراغت در سال ۱۳۸۴ از لیسه متذکره در سال ۱۳۸۶ شامل انستیتوت تعلیم و تربیه سید جمال الدین افغانی گردیده واز آنجا به حیث فوق بکلوریا فارغ التحصیل گردید .

وی در سال ۱۳۹۵ وارد دانشگاه خصوصی برنا ولایت بدخشان شد واز دانشکده  حقوق و علوم سیاسی دیپارتمنت کارشناس اداره و دیپلوماسی سند لیسانس  خود را بدست آورد.

موصوف مدت دو سال در وزارت احیا و انکشاف دهات در مربوطات ولایت بدخشان و از سال ۱۳۹۰ در وزارت معادن و پترولیم در مربوطات ریاست معادن بدخشان به عنوان مدیر عمومی مالی و اداری ایفای وظیفه نموده اند .

 وی درختم سال ۱۳۹۶ الی اکنون حسب لزوم دید مقام محترم وزارت معاد ن و پترولیم به حیث وارسی کننده ریاست معادن بدخشان ایفای وظیفه می نماید.

دست آورد ها :

  • تطبیق تفاهم نامه مواد ساختمانی  و جمع آوری ( ۸۵۶۶۷۷) هشت صد وپنجاه وشش هزاروشش صد و هفتاد و هفت افغانی از پروژه ها ی خورد و کوچک تحصیل و شامل عواید دولت نموده است.
  • حل اختلافات ناشی از فعالیت های غیر قانونی در مربوطات ولسوالی کوهستان، خاش، جرم، درایم، شهدا، شغنان و توقف فعالیت ها ی غیر قانونی در تفاهم با نهادهای ذیربط
  • راه اندازی سروی های مقدماتی ظواهر معدنی: تراورتین در ولسوالی اشکاشم، سرمه در ولسوالی زیباک و  در ۵ ساحه ولسوالی زیباک، اشکاشم ؛شغنان
  • سروی تخنیکی جهت دریافت زمین برای (۸۰) فامیل قریه کرسنگ ولسوالی درایم  و بازدید از ولسوالی خاش که تحت تهدید حوادث طبیعی(لغزش زمین ) قرار داشتند.
  • تهیه، توحید و تدوین فعالیت های غیر قانونی معدنکاری از ولسوالی های بدخشان و سپردن به موقع آن مقام وزارت معادن و پترولیم
  • حفظ هماهنگی با تیم های کاری با سکتورهای ولایتی در سطح ولایت بدخشان.

 

تیلفون : 0791414105

ایمیل badkhshan@momp.gov.af:.

آدرس : دامنه جلغر فیض آباد ، بدخشان

اوقات کاری: 8:30 الی 3:30