عضو کمیته تخنیکی معادن – بخش حقوقی

Feroz_momp
شنبه ۱۳۹۸/۵/۱۲ - ۸:۹
momp

تاریخ نشر

تاریخ ختم

Sorry...This form is closed to new submissions.

کمیته تخنیکی معادن

دولت جمهوری اسلامی افغانستان کمیته تخنیکی معادن را بر اساس احکام قانون معادن ایجاد می‌نماید. کمیته تخنیکی معادن منحیث کمیته/نهاد مستقل با وزارت معادن وپترولیم و سایر نهادهای ذیدخل در قسمت ارزیابی، مدیریت و طی مراحل فعالیت‌های معدنکاری در افغانستان همکاری می‌نماید. بر اساس قانون معادن، این کمیته مکلف به اراِئه پیشنهادات و ارزیابی تصامیم در بخش معادن می‌باشد.

پیش‌زمینه

کمیته تخنیکی معادن شامل پنج عضو انتصابی بوده که از بخش‌های حقوقی، مالی، و اکتشاف، جیولوجی و معدنکاری استخدام می‌گردند. اعضای کمیته تخنیکی معادن با داشتن تخصص و تجارب تخنیکی پیشنهادات جامع تخنیکی خویش را در رابطه به وظایف و فعالیت‌های کمیته تخنیکی معادن ارائه می‌نمایند.

شرح وظیفه

عضو کمیته تخنیکی معادن با سایر اعضای کمیته، وزارت معادن و پترولیم و سایر نهادهای مربوط همکاری­­ لازمه را با استفاده از توانایی­ها و تجارب حقوقی خویش در رابطه به بررسی، ارزیابی و ارایه مشوره بر مطالعات امکان‌سنجی، پیشنهاددات معدنکاری، پروگرام­های اکتشافی، برنامۀ کاری نظر به حکم معادن مقیاس کوچک و بزرگ و اعلان ساحات معدنکاری انجام دهد. برعلاوه وی مکلف به ارایه پیشنهادات در رابطه به پالیسی­های صادرات معادن می­باشد. عضو متذکره هم­چنان مکلف به ارزیابی پیشنهادات داوطلبی می­باشد.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی

وظایف و مکلفیت­ها:

 • اشترک منظم در جلسات کمیته تخنیکی معادن یا در صورتیکه توسط رئیس کمیته اشتراک وی در جلسات ضروری تلقی گردد.
 • بررسی و ارایه پیشنهادات حقوقی به کمیته تخنیکی معادن غرض تاییدی یادداشت‌های که توسط وزارت معادن و پترولیم مرتبط به وظایف کمیته تخنیکی معادن در حال ترتیب یا ترتیب شده باشند.
 • ارزیابی درخواست‌های داوطلبی و تهیه گزارشات ارزیابی آن در پرتو قانون معادن.
 • بررسی و تسهیل روند ارزیابی و منظوری طرزالعمل‌های جوازدهی که در مرحله تسوید قرار داشته و یا مسوده آن توسط اداره مربوطه ترتیب داده خواهد شد. عضو کمیته همچنان مسؤولیت تهیه و ترتیب، ارایه پیشنهادات در مورد طرزالعمل جوازدهی را به کمیته تخنیکی معادن، دیپارتمنت مربوطه بعهده داشته و از مطابقت احکام آن با قوانین و مقررات کشور اطمینان حاصل می‌نماید.
 • ارزیابی و ارایه پیشنهادات به کمیته تخنیکی معادن در رابطه به تعلیق (جوازهای تعلیق شده و در حال تعلیق) و لغو جوازهای اکتشافی و بهره برداری معادن.
 • عضو کمیته متعهد به انجام مکلفیت‌های کمیته در رابطه به اعلان و لغو ساحات معدنکاری به مقیاس بزرگ و کوچک و ساحات ممنوعه می‌باشد.
 • بررسی و تهیه پیشنهادات برای کمیته تخنیکی معادن و یا دیپارتمنت‌های ذیربط وزارت معادن و پترولیم در رابطه به مطالعات و پیشنهادات معدنکاری.
 • بررسی و ارزیابی درخواست­ها برای اعطای جواز معدنکاری نظر به حکم مقیاس کوچک و بزرگ و تهیه پیشنهادات لازم در رابطه به چگونگی برنامه کاری به مقیاس کوچک وبزرگ.
 • ارایه مشاوره و پیشنهادات در رابطه به تغییر پروگرام­های اکتشافی، پیشنهادات معدنکاری و برنامه کاری به مقیاس کوچک.
 • تهیه و ارایه پیشنهادات در رابطه به استفاده زیربنا­های موجود در سکتور استخراجی.

شرایط استخدام

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد هفتم قانون معادن با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است.

 • داشتن سند تحصیلی حداقل ماستری در رشته حقوق ویا سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 • داشتن حد اقل ۱۰ سال تجربه کاری مرتبط.
 • آشنایی با معیارهای بین‌المللی مربوط سکتور معادن و هایدروکاربن‌ها.
 • داشتن مهارت‌های لازم در بخش مدیریت و ارتباطات.
 • حداقل سن ۳۰ سالگی را تکمیل نموده باشد.
 • آشنایی کامل به زبان‌های دری/پشتو و انگلیسی. برای اتباع خارجی آشنایی با زبان انگلیسی حتمی بوده ولی آشنایی با زبان‌های ملی حتمی نمی‌باشد.
 • داشتن مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

مهارتهای لازم:

 • مهارت و توانایی­های لازم برای بررسی اسناد حقوقی و تهیه پیشنهادات تخنیکی.
 • تشخیص مشکلات تخنیکی در پلان‌گذاری، طرزالعمل‌ها و بررسی راه­حل­های متناسب به آن.
 • بررسی پروژه­های پیشنهاد شده در مطابقت با مواد قانون معادن.
 • توانایی کاری در محیط­های مختلف کاری.

رهنمود تسلیم دهی اسناد

علاقمندان محترم میتوانند خلص سوانح(CV) خویش را تو ام اسناد لازمه به ایمیل آدرس ذیل(mtcappointment@gmail.com)   و در (CC) (appointments@iarcsc.gov.af) ارسال نمایند.

وظایف مرتبطShow all

Back to vacancies