داوطلبی تدارک 4 قلم پمپ و موتور 

firoz_admin
cxc

تاریخ نشر

تاریخ ختم

ریاست تدارکات وزارت معادن وپترولیم به نمایندگی از تصدی افغان گاز از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل می آورد تا در پروسه داوطلبی تدارک 4 قلم پمپ و موتور ضرورت  تصدی متذکره اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی الی تاریخ 28 سرطان 1401 روز سه شنبه ساعت 04:00 بعد از ظهر اخذ و آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات خانه پری و در جلسه روز آفرگشایی ارایه نمایند.
روز (آفر گشایی) چهارشنبه بتاریخ 29/سرطان/1401 ساعت 10:00 قبل از ظهر می باشد.
تضمین آفربشکل بانک گرنتی یا پول نقد مبلغ (420,000 چهارصدوبیست هزار افغانی) اهلیت داوطلب میباشد.
یک قرارداد مشابه یا اجناس به ارزش 12,230,000 دوازده میلیون و دوصدوسی هزارافغانی در خلال 10 سال اخیر میباشد.
 یا دو قرارداد مشابه یا اجناس به ارزش 20,400,000 بیست میلیون و چهارصد هزار افغانی در خلال 10 سال اخیر میباشد.
حجم معاملات سالانه (تجریه عمومی) مبلغ 21,900,00 بیست و یک میلیون نوصدوهزار افغانی در دو سال از پنج سال اخیر میباشد.
توانایی مالی برای پروژه متذکره مبلغ (10,350,000 ده میلیون سه صدوپنجاه هزار ) افغانی میباشد.
جلسه آفرگشایی در وزارت معادن وپترولیم جاده پل محمودخان الی چهاراهی عبدالحق ، متصل مسلخ در صالون کنفرانس ریاست تدارکات منزل اول اطاق نمبر (99) تدویر میگردد.

More tenders

یکشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۳ - ۱۴:۲۱
Background image

داوطلبی تدارک مقدار 42000 لیتر پترول مارک A-92  و مقدار 13000 لیتر تیل دیزل مارک L-62  

ریاست تدارکات وزارت معادن و پترولیم  از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل می آورد تا در پروسه داوطلبی تدارک مقدار 42000 لیتر پترول مارک A-92  و مقدار 13000 لیتر تیل دیزل مارک L-62  ضرو . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۳ - ۱۴:۱۹
Background image

داوطلبی تدارک مقدار 18 قلم روغنیات و فلترباب وسایط نقلیه و جنراتورها

ریاست تدارکات وزارت معادن و پترولیم  از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل می آورد تا در پروسه داوطلبی تدارک مقدار 18 قلم روغنیات و فلترباب وسایط نقلیه و جنراتورها ضرورت مرکز وزارت . . .

شنبه ۱۴۰۱/۵/۱۵ - ۱۵:۴۲
Background image

اطلاعیه

به اطلاع عموم علاقه مندان معادن مقیاس کوچک رسانیده میشود که وزارت معادن و پترولیم 18 پروژه  معادن به مقیاس کوچک را که قبلاً به اعلان داوطلبی سپرده بود، بنا بر بعضی مشکلات تخنیکی درخواست . . .

Back to tenders