تهیه و تدارک 550تن سنگ گچ خام و یک توته داش سمنت 6متره ضرورت فابریکه سمنت جبل السراج

firoz_admin
.0

تاریخ نشر

تاریخ ختم

وزارت معادن و پترولیم به نمایندگی تصدی سمنت جبل السراج دو پروژه ذیل را به داوطبی میگذارد.

01: تهیه وتدارک یک توته داش سمنت 6متره ضرورت فابریکه جبل السراج شماره داوطلبی MOMP/G-038-NCB-1398

تضمین آفربشکل بانک گرنتی مبلغ (68,000) شصت وهشت  هزار  افغانی اهلیت داوطلبی میباشد.

ضرب العجل (آفرگشائی) پروژه یک توته داش  روزدو شنبه بتاریخ1398/08/20ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر میباشد.

02: تهیه وتدارک 550تن سنگ گچ خام ضرورت تصدی جبل السراج .شماره داطلبی MOMP/G/039/NCB-1398

تضمین آفربشکل بانک گرنتی مبلغ (52,000) پنجاه ودو هزار  افغانی اهلیت داوطلبی میباشد.

ضرب العجل (آفرگشائی) 550تن سنگ گچ روزدو شنبه بتاریخ1398/08/20ساعت 01:30 بجه بعد از ظهر میباشد.

شرکت ها و کمپنی های که توانائی تهیه آنها را مطابق مقرارت داشته باشد بعد از اخذ شرطنامه از ریاست تدارکات الی تاریخ 1398/08/19 روز یک شنبه  ساعت 03:30 بعد از ظهر که آخرین روز اخذ شرطنامه میباشد شرطنامه را اخذ نموده میتواند.

More tenders

جمعه ۱۳۹۹/۴/۶ - ۹:۵۲
Background image

تهیه و تدارک دو قلم وسایل آی تی معینیت سروی جیولوجی

ریاست تدارکات وزارت معادن وپترولیم تدارک 2قلم وسایل IT ضرورت معینیت سروی جیولوجی  را   به اعلان میسپارد بناء از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل مینماید تادر پروسه متذکره  ، اشتراک . . .

Back to tenders