تهیه و تدارک 550تن سنگ گچ خام و یک توته داش سمنت 6متره ضرورت فابریکه سمنت جبل السراج

firoz_admin
.0

تاریخ نشر

تاریخ ختم

وزارت معادن و پترولیم به نمایندگی تصدی سمنت جبل السراج دو پروژه ذیل را به داوطبی میگذارد.

01: تهیه وتدارک یک توته داش سمنت 6متره ضرورت فابریکه جبل السراج شماره داوطلبی MOMP/G-038-NCB-1398

تضمین آفربشکل بانک گرنتی مبلغ (68,000) شصت وهشت  هزار  افغانی اهلیت داوطلبی میباشد.

ضرب العجل (آفرگشائی) پروژه یک توته داش  روزدو شنبه بتاریخ1398/08/20ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر میباشد.

02: تهیه وتدارک 550تن سنگ گچ خام ضرورت تصدی جبل السراج .شماره داطلبی MOMP/G/039/NCB-1398

تضمین آفربشکل بانک گرنتی مبلغ (52,000) پنجاه ودو هزار  افغانی اهلیت داوطلبی میباشد.

ضرب العجل (آفرگشائی) 550تن سنگ گچ روزدو شنبه بتاریخ1398/08/20ساعت 01:30 بجه بعد از ظهر میباشد.

شرکت ها و کمپنی های که توانائی تهیه آنها را مطابق مقرارت داشته باشد بعد از اخذ شرطنامه از ریاست تدارکات الی تاریخ 1398/08/19 روز یک شنبه  ساعت 03:30 بعد از ظهر که آخرین روز اخذ شرطنامه میباشد شرطنامه را اخذ نموده میتواند.

More tenders

چهارشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۳ - ۹:۱۸
Background image

تهیه وتدارک مقدار 360,000تخته خریطه سمنت خالی ضرورت فابریکه سمنت  جبل السراج

ریاست تدارکات وزارت معادن وپترولیم به نمایندگی از ریاست تصدی سمنت جبل السراج  از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل مینماید تادر پروسه داوطلبی پروژه ذیل اشتراک نماید.

تهیه وتدارک مقدار . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۷ - ۸:۵۶
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تدارک مقدار 10,000کیلوگرام مایع کیمیاوی انگیبیتور

بدینوسیله به تأسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت معادن و پترولیم در نظر دارد، قرارداد تدارک مقدار 10,000کیلوگرام مایع کیمیاوی انگیبیتور ضرورت تصدی . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۵ - ۱۰:۵۹
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد (تیلفون های سسکو وزارت)

بدینوسیله به تأسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت معادن و پترولیم در نظر دارد، قرارداد تبدیل نمودن سیستم VOIPبه سیستم  E1ضرورت ریاست تکنالوژی . . .

Back to tenders