تهیه و تدارک 4 قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی

Feroz_momp
tender

تاریخ نشر

تاریخ ختم

وزارت معادن و پترولیم قرار است پروژه تهیه و تدارک 4 قلم وسایل ریاست تکنالوژی معلوماتی طبق مشخصات ضرورت دارد، شرکت ها و کمپنی های که توانائی تهیه آنرا مطابق مقرارت داشته باشد بعد از اخذ RFQ از ریاست تدارکات و سایت اداره تدارکات ملی الی تاریخ 1398/04/24 روز دوشنبه  ساعت 04:00 بعد از ظهر که آخرین روز اخذ میباشد.

More tenders

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۶ - ۱۳:۴
Background image

اطلاعیه تصمیم عقد قرارداد

بدینوسیله به تأسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت معادن و پترولیم در نظر دارد، قرارداد تدارک 11قلم اجناس دستگاه تجرید سلفر تصدی افغان گاز  را تحت . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۹ - ۱۴:۵۷
Background image

تدارک، نصب ومنتاژ ترازوتناژبلند معه اعماراطاقها درولایت ننگرهار

نام پروژه: تدارک، نصب ومنتاژ ترازوتناژبلند معه اعماراطاقها درولایت ننگرهار

نمبر تشخیصیه پروژه: MOMP/W-07/LNB/1398

 

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۹ - ۸:۲۳
Background image

تهیه و تدارک 4 قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی

وزارت معادن و پترولیم قرار است پروژه تهیه و تدارک 4 قلم وسایل ریاست تکنالوژی معلوماتی طبق مشخصات ضرورت دارد، شرکت ها و کمپنی های که توانائی تهیه آنرا مطابق مقرارت داشته باشد بعد از اخذ . . .

Back to tenders