تهیه و تدارک 4 قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی

Feroz_momp
tender

تاریخ نشر

تاریخ ختم

وزارت معادن و پترولیم قرار است پروژه تهیه و تدارک 4 قلم وسایل ریاست تکنالوژی معلوماتی طبق مشخصات ضرورت دارد، شرکت ها و کمپنی های که توانائی تهیه آنرا مطابق مقرارت داشته باشد بعد از اخذ RFQ از ریاست تدارکات و سایت اداره تدارکات ملی الی تاریخ 1398/04/24 روز دوشنبه  ساعت 04:00 بعد از ظهر که آخرین روز اخذ میباشد.

More tenders

یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۴ - ۱۱:۳۴
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت معادن و پترولیم در نظر دارد، قرارداد تدارک 41قلم لوازم ولدنگ کاری ضرورت آمریت 94.5کیلومتر پایپ لاین . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۳ - ۸:۵۰
Background image

تصدی افغان گاز به مقدار 10,000کیلوگرام مایع کیمیاوی انگیبیتور ضرورت  دارد

وزارت معادن و پترولیم به نمایندگی تصدی افغان گاز به مقدار 10,000کیلوگرام مایع کیمیاوی انگیبیتور ضرورت  دارد، شرکت ها و کمپنی های که توانائی تهیه آنرا مطابق مقرارت داشته باشد بعد از اخذ . . .

Back to tenders